Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на смазочни материали за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД“

Реф. №: 16ТП-719А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0006

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение15.03.2016 г.
Договор14.04.2016 г.
Справки за извършено плащане01.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ09.09.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ15.02.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане22.08.2017 г.
Справки за извършено плащане04.10.2017 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ20.10.2017 г.
Справка за извършено плащане25.10.2017 г.
Справки за извършено плащане28.11.2017 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ20.12.2017 г.
Справка за извършено плащане12.01.2018 г.
Справка за извършено плащане21.02.2018 г.
Справки за извършено плащане26.02.2018 г.
Изпълнение на договор08.03.2018 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2