Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на материали и консумативи, съгласно проект за II-ри етап на разширение на ОРУ 220/110 kV – ВЕЦ „Девин“ в три обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на табла в командна зала и предкилийни шкафове
Обособена позиция 2: Доставка на първично оборудване за килии в ЗРУ 20 kV, включващо прекъсвачи, токови и напреженови измервателни трансформатори.
Обособена позиция 3: Доставка на ел. табла, материали и осветителни тела за площадката на ОРУ 220/110 kV и силови и оперативни (контролни) кабели

Реф. №: 16ИП-У50А009

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2016-0013

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение07.04.2016 г.
Обявление07.04.2016 г.
Документация07.04.2016 г.
Приложения към ТС07.04.2016 г.
Протокол 102.06.2016 г.
Протокол 203.08.2016 г.
Решение на СД03.08.2016 г.
Решение - прекратяване03.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за участие25.08.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2