Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ОБЕКТИ НА НЕК ЕАД В ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ЛОТА ):
Обособена позиция №1: Въоръжена охрана от един пост на язовирна стена „Белмекен“
Обособена позиция №2: Въоръжена охрана от един пост и един автопатрул на обектите от каскада „Баташки водносилов път“
Обособена позиция №3: Въоръжена охрана от три поста в язовирен район „Родопи на каскада „Доспат – Въча“
Обособена позиция № 4: Въоръжена охрана от три поста на обекти от язовирен район „Овчарица“ и язовирен район „Розов кладенец“, реф.№13ТП-260А020.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Уведомление за отваряне на ценови предложения  

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2