Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура, реф. №13ИП-450А031 по ЗОП с предмет: "Рехабилитация на системи за възбуждане в 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1: ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ "Тополница";
Обособена позиция №2: ХГ 3 във ВЕЦ "Левски

10:00 часа на 21.03.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Рехабилитация на системи за възбуждане в 2 /две/ обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ "Тополница"; Обособена позиция №2: ХГ 3 във ВЕЦ "Левски", Реф. №13ИП-450А031.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2