Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Отваряне на ценови предложения по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на силови трансформатори по обособени позиции в два лота за ПАВЕЦ „Белмекен“ и ВЕЦ „Алеко“:

ЛОТ1 – Ремонт на силов трансформатор СТ5 в ПАВЕЦ „Белмекен“;

ЛОТ 2 – Ремонт на силови трансформатори СТ1 и СТ2 във ВЕЦ „Алеко“

Реф.№ 14РП-Х50А024.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Отваряне на ценови предложения 

Открита процедура с РЕФ.№ 14ТП-K19А052 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Застраховане на работниците и служителите на НЕК ЕАД Застраховка "Трудова злополука" - за работниците и служителите, ангажирани в основната и спомагателните дейности на НЕК ЕАД съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука", ДВ бр. 15/2006 г. с посл. изм. ДВ бр. 5/2010 г.“

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Решение 
Обявление 
Отговор на постъпили въпроси03.10.2014г.
Отговор на постъпили върпоси10.10.2014г.
Отговор на постъпили върпоси04.11.2014г.
Отговор на постъпили върпоси13.11.2014г.
Протокол 109.12.2014г.
Протокол 209.12.2014г.
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Ценовите предложения09.12.2014г.
Протокол 319.12.2014г.
Решение за класиране19.12.2014г.
Сключен договор24.02.2015г.
Справка за извършено плащане09.03.2015г.
Справка за извършено плащане27.03.2015г.
Справка за извършено плащане30.04.2015г.
Справка за извършено плащане10.06.2015г.
Справка за извършено плащане06.07.2015г.
Справка за извършено плащане06.08.2015г.
Справка за извършено плащане31.08.2015г.
Справка за извършено плащане06.10.2015г.
Справка за извършено плащане05.11.2015г.
Справка за извършено плащане17.12.2015г.
Изпълнение на договор17.02.2016г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.

Решение и обявление към документация за участие в открита процедура с предмет: „Преустройство на асансьорна уредба в язовирна стена „Искър“, язовирен район „Искър“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Решение за прекратяване19.12.2014г.

Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

„Доставка на агрегати за обработка и филтрация на минерални масла в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на агрегат за вакуумна обработка и филтрация на минерални масла;

Обособена позиция 2: Доставка на шест броя мобилен филтриращ и препомпващ агрегат за ВЕЦ „Мала църква”, ВЕЦ „Ивайловград”, ВЕЦ „Цанков камък”, ВЕЦ „Бял извор”, ВЕЦ „Видима” и ВЕЦ „Луковит”.

Реф. №: 14ИП-850А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0033

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Решение 
Обявление 
Протокол 112.12.2014г.
Протокол 212.12.2014г.
Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на Ценовите предложения12.12.2014г.
Протокол 326.01.2015г.
Протокол на СД26.01.2015г.
Договор 14ИП-850А046-ЛО116.03.2015г.
Договор 14ИП-850А046-ЛО216.03.2015г.

Открита процедура с предмет: ”Доставка на летни и зимни гуми за леки и лекотоварни автомобили и мотоциклети и гуми за високопроходими, специализирани и товарни автомобили и автобуси, собственост на НЕК ЕАД”, Реф. №14ТП-413А003.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление 
Решение 
Документация 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2