Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "
Конструктивно обследване на административно-битовата сграда в гр. Белово и изготвяне на технически паспорт", Реф. № 13ИП-871А004


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Сключен договор 
Справка за извършено плащане 
Справка за извършено плащане 2 

Система за предварителен подбор за изпълнители с наименование:
"Доставка на противопожарни средства за централно управление, клона и предприятията на НЕК ЕАД", реф.№ 14ТП-119А024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Обявление 
Решение 

Открита процедура реф. №14ИП-В50А021 по ЗОП с предмет:
"Доставка на "Мобилен анализатор за "off-line" анализ на разтворени в трансформаторно масло газове и газове от газово реле на трансформатор".

Публикувано на 06.08.2014г.: 15:00 часа на 08.08.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: "Доставка на "Мобилен анализатор за "of-line" анализ на разтворени в трансформаторно масло газове и газове от газово реле на трансформатор", реф. № 14ИП-В50А021.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
"Кирилизация на системата за управление и подмяна на сензорните дисплеи на ВЕЦ "Девин" и ВЕЦ "Тешел" в 2 обособени позиции:
ЛОТ 1: "Кирилизация на системата за управление и подмяна на сензорните дисплеи на ВЕЦ "Девин";
ЛОТ 2: "Кирилизация на системата за управление и подмяна на сензорните дисплеи на ВЕЦ "Тешел";


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Открита процедура с реф. №14АС-519А022 за възлагане на обществена поръчка в девет обособени позиции (лота) с предмет: Доставка на санитарни материали и препарати чрез периодични поръчки за нуждите на НЕК ЕАД - Централно управление, почивните домове на НЕК ЕАД, П "Водноелектрически централи", СК "Белене" и на Предприятие "Язовири и каскади" - Централно управление, Ремонтна база София, Язовирен район "Искър", Язовирен район "Петрохан", Язовирен район "Чаира" и Язовирен район "Благоевград" в девет обособени позиции (лота):
ЛОТ № 1 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на ПД "Енерго" - Боровец, ПД "Енерго" - Предел и ПД "Енерго" - Мала църква;
ЛОТ № 2 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на ПОК "Енерго" - Пампорово;
ЛОТ № 3 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на ПД "Енерго" - Росенец и ПД "Енерго" - Приморско;
ЛОТ № 4 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на СК "Белене";
ЛОТ № 5 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на ПД "Енерго" Витиня;
ЛОТ № 6 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на П "Водноелектрически централи";
ЛОТ № 7 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на ПД "Енерго" 1, ПД "Енерго" 2 и ПД "Енерго" Ботаническа градина;
ЛОТ № 8 - Доставка на санитарни препарати и материали, чрез периодични поръчки за нуждите на НЕК ЕАД - Централно управление;
ЛОТ № 9 - Доставка на санитарни препарати и материали чрез периодични поръчки за нуждите на Предприятие "Язовири и каскади"- Централно управление, Ремонтна база София, Язовирен район "Искър", Язовирен район Петрохан, Язовирен район "Чаира" и Язовирен район


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Обявление 
Решение 
Въпроси и отговори 
Въпроси и отговори 
Покана - отваряне на ценови предложения09.07.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО120.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО220.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО320.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО420.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО520.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО620.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО820.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО720.10.2014 г.
Договор№ 14АС-519А022-ЛО923.10.2014 г.
Справка за извършено плащане ЛО1 1-319.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО2 1-119.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО4 1-119.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО5 1-119.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО6 1-219.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО8 1-319.01.2015 г.
Справка за извършено плащане ЛО9 1-519.01.2015 г.
Информация за изпълнението на договор за Обществена поръчка19.01.2015 г.
Справка за извършено плащане - ЛО1, ЛО2, ЛО816.02.2015 г.
Справки за извършено плащане11.03.2015 г.
Справки за извършено плащане23.03.2015 г.
Справки за извършено плащане09.04.2015 г.
Справки за извършено плащане16.04.2015 г.
Справки за извършено плащане21.04.2015 г.
Справка за извършено плащане14.05.2015 г.
Справка за извършено плащане19.05.2015 г.
Справка за извършено плащане01.06.2015 г.
Справка за извършено плащане23.06.2015 г.
Справки за извършено плащане - 9бр.25.06.2015 г.
Справки за извършено плащане - 6бр.06.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0110.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0210.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0310.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0710.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0810.07.2015 г.
Справки за извършено плащане16.07.2015 г.
Справки за извършено плащане28.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0113.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0313.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0513.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0713.08.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0813.08.2015 г.
Справки за извършено плащане14.08.2015 г.
Справка за извършено плащане31.08.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0116.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0316.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0416.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0716.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0816.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0916.09.2015 г.
Справка за извършено плащане23.09.2015 г.
Справка за извършено плащане06.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0213.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0313.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0413.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0713.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0813.10.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ-Л0913.10.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0129.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0229.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0329.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0429.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0529.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0729.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0829.10.2015 г.
Изпълнение на договор 14АС-519А022- Л0929.10.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0119.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0219.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0319.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0719.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ-Л0819.11.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2