Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Извършване на водолазни огледи по сключено рамково споразумение ” №13РП-419А001-Л02/10.01.2014 г.” в 3 /три/ обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Водолазен оглед на основен изпускател на язовирна стена “Искър”;

Обособена позиция №2 - Водолазен оглед на основен изпускател на язовирна стена “Кокаляне” и водовземане на ВЕЦ “Кокаляне”;

Обособена позиция №3 - Водолазен оглед на Съоръжения по Главна Напорна Деривация за ВЕЦ “Пасарел”; реф. №14ИП-460А047


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Покана 
Приложения 
Договор с приложения14.11.2014г.
Договор с приложения24.11.2014г.
Финансова оферта24.11.2014г.
Гаранция24.11.2014г.
Договор №14ИП-460А047-ЛОТ 115.12.2014г.
Информация за връщане на банкова гаранция18.05.2015г.
Справка за извършено плащане19.05.2015г.
Изпълнение на договор Л0202.12.2015г.
Изпълнение на договор Л0302.12.2015г.
Справка за извършено плащане18.01.2016г.
Връщане на гаранции за изпълнение16.02.2016г.

Открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

"Доставка на филтриращи агрегати в 2 лота:

Лот1: Доставка на 14 броя стационарни филтриращи агрегати за лагерите на агрегатите на ПАВЕЦ „Белмекен”;

Лот2: Доставка на 1 брой мобилен филтриращ агрегат за ПАВЕЦ „Чаира”.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Обявление 
Решение 
Документация 
Протокол № 116.12.2014г.
Протокол № 218.12.2014г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения18.12.2014г.
Решение23.01.2015г.
Протокол № 326.02.2015г.
Сключен договор ЛО104.03.2015г.
Сключен договор ЛО205.03.2015г.
Справка плащане03.06.2015г.

Отваряне на финансови оферти по процедура с предмет:
"Доставка на предпазни и работни облекла и обувки чрез периодични поръчки за нуждите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД",
реф. № 14ТП-В19А012, в пет лота, както следва:

ЛОТ 1: Доставка на предпазно работно облекло

ЛОТ 2: Доставка на тениски

ЛОТ 3: Доставка на връхно предпазно работно облекло

ЛОТ 4: Доставка на работно облекло за заварчици

ЛОТ 5: Доставка на предпазни и работни обувки


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Отваряне на фин. предложения 

Наименование:14:00 часа на 08.09.2014 год - Отваряне на Ценовите оферти по открита процедура с предмет: Доставка на съоръжения за ОРУ 110 kV към НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи" гр. Пловдив в 2 /две/ обособени позиции, както следва:
ЛОТ 1: "Доставка на 5 броя елегазови прекъсвачи за 110 кV за ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Батак" и ВЕЦ "Тополница"
ЛОТ 2: "Доставка на 2 броя разединители, с един заземителен нож, кил-линия 110 кV за ВЕЦ "Момина клисура", Реф. № 14ИП-K50А017


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Писмо отваряне на ценови оферти 

Наименование: "Доставка на тонер касети, мастилници и ленти за периферни печатащи устройства и факс машини",

Реф. №: 14ТП-019А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0026

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация13.08.2014 г.
Отговор на въпроси25.08.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Отговор на въпроси08.09.2014 г.
Решение16.10.2014 г.
Доклад19.12.2014 г.
Решение на Съвет на директорите на НЕК ЕАД19.12.2014 г.
Информация за възстановяване на гаранция по чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП09.01.2015 г.
Договор26.01.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранция по чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП27.01.2015 г.
Справка за извършено плащане29.01.2015 г.
Справка за извършено плащане09.03.2015 г.
Справка за извършено плащане23.03.2015 г.
Справка за извършено плащане23.03.2015 г.
Справка плащане 110058573_11005864231.03.2015 г.
Справка плащане 11005862131.03.2015 г.
Справка плащане 11005873931.03.2015 г.
Справка плащане 11005886831.03.2015 г.
Справка плащане14.04.2015 г.
Справка плащане14.04.2015 г.
Справка плащане15.05.2015 г.
Справка плащане19.05.2015 г.
Справка плащане19.05.2015 г.
Справка плащане19.05.2015 г.
Справка плащане10.06.2015 г.
Справка плащане10.06.2015 г.
Справка плащане16.06.2015 г.
Справка плащане16.06.2015 г.
Справка плащане16.07.2015 г.
Справка плащане28.07.2015 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ13.08.2015 г.
Справки за извършено плащане14.08.2015 г.
Справки за извършено плащане11.09.2015 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ16.09.2015 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ12.10.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ18.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ17.12.2015 г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ19.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ18.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ18.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ18.04.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ18.05.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ16.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ04.08.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ09.09.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справка за извършено плащане19.10.2016 г.
Обобщена справка - м. СЕПТЕМВРИ20.10.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Обобщена справка - м. ОКТОМВРИ18.11.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Обобщена справка - м. НОЕМВРИ15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Изпълнение на договор24.02.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2