Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Открита процедура с РЕФ. № 14ЧР-119А028 за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доброволно здравно осигуряване на служители на НЕК ЕАД чрез договор за медицинска застраховка"

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0022

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация 
Обявление 
Решение 
Отговор на въпрос 
Отваряне ценови предложения23.09.2014 г.
Решение за класиране22.12.2014 г.
Протокол 122.12.2014 г.
Протокол 222.12.2014 г.
Протокол 322.12.2014 г.
ДОГОВОР 14ЧР-119А02830.01.2015 г.
Справка плащания05.03.2015 г.
Справка плащания20.03.2015 г.
Справка плащания21.04.2015 г.
Справка плащания19.05.2015 г.
Справка плащания22.06.2015 г.
Справка плащания16.07.2015 г.
Справка плащания31.08.2015 г.
Справка плащания23.09.2015 г.
Справка плащания22.10.2015 г.
Справка плащания18.11.2015 г.
Справка плащания16.12.2015 г.
Справка плащания26.01.2016 г.
Връщане на гаранция за изпълнение22.03.2016 г.

Открита процедура с, реф.№ 14ИП-К50А017 за възлагане на обществена поръчка в две обособени позиции (лота) с предмет: Доставка на съоръжения за ОРУ 110 kV към НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи" гр. Пловдив в 2 /две/ обособени позиции, както следва:

ЛОТ 1: "Доставка на 5 броя елегазови прекъсвачи за 110 кV за ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Батак" и ВЕЦ "Тополница"

ЛОТ 2: "Доставка на 2 броя разединители, с един заземителен нож, кил-линия 110 кV за ВЕЦ "Момина клисура"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 
Отговор на въпрос 
Писмо отваряне на ценови оферти 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Ремонт на силови трансформатори по обособени позиции в два лота за ПАВЕЦ "Белмекен" и ВЕЦ "Алеко"
ЛОТ1 - Ремонт на силов трансформатор СТ5 в ПАВЕЦ "Белмекен"
ЛОТ2 - Ремонт на силови трансформатори СТ1 и СТ2 във ВЕЦ "Алеко", Реф.№ 14РП-Х50А024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Изработка и доставка на шкафове за диференциална защита на шини 110 кV, релейни защити на трансформатор 110/20 кV и доставка на релейни защити за изводи 20 кV - ВЕЦ "Девин".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Обявление 
Документация 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2