Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Ремонт на мост - канали на слабонапорна деривация "Клисура", язовирен район „Петрохан".

Реф. №: 14РП-Р60А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0038

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация07.11.2014 г.
Технически изисквания07.11.2014 г.
Приложение към техническите изисквания07.11.2014 г.
Решение07.11.2014 г.
Обявление07.11.2014 г.
Разяснение20.11.2014 г.
Протокол № 113.01.2015 г.
Протокол № 212.02.2015 г.
Решение за прекратяване12.02.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ24.04.2015 г.

Наименование: „Доставка на акумулаторни батерии за транспортните средства, използвани от НЕК ЕАД", в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на стартерни акумулаторни батерии, включваща доставката на 535 /петстотин тридесет и пет/ броя акумулаторни батерии, предназначени за леки и товарни автомобили;
Обособена позиция 2: Доставка на акумулаторни батерии, включваща доставката на 66 /шейсет и шест/ броя акумулаторни батерии, предназначени за специализирана техника – мотоциклети и моторни шейни"

Реф. №: 14ТП-Р19А073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0039

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация07.11.2014 г.
Приложение 1 към Техническо задание07.11.2014 г.
Приложение 1 към Техническа оферта07.11.2014 г.
Приложение 207.11.2014 г.
Ценови таблици07.11.2014 г.
Решение07.11.2014 г.
Обявление07.11.2014 г.
Протокол 106.01.2015 г.
Протокол 216.01.2015 г.
Съобщение16.01.2015 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 112.02.2015 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 212.02.2015 г.
Протокол № 3 на комисията12.02.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ24.04.2015 г.

Наименование:
ЛОТ1: Рехабилитация на системи за възбуждане в ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ „Тополница”
ЛОТ2: Рехабилитация на системи за възбуждане в ХГ3 във ВЕЦ „Левски"

Реф. №: 14ИП-Н50А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0025

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ДОГОВОР №14ИП-Н50А052-ЛО105.11.2014 г.
ДОГОВОР №14ИП-Н50А052-ЛО205.11.2014 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО117.12.2014 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО217.12.2014 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО2-223.01.2015 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО110.02.2015 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО116.02.2015 г.
Справка плащане30.06.2015 г.
Справка плащане16.07.2015 г.
Справки за извършено плащане06.08.2015 г.

Наименование: "Застраховане на пътни превозни средства, собственост на НEK ЕАД, в 3 /три/ обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Застраховка „Гражданска отговорност"
Обособена позиция №2 - Застраховка „Автокаско"
Обособена позиция №3 - Застраховка „Злополука на местата в автомобила"

Реф. №: 14ФС-М19А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0037

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.10.2014 г.
Обявление24.10.2014 г.
Документация24.10.2014 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП14.11.2014 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП (Обособена позиция №1)28.11.2014 г.
Протокол № 116.12.2014 г.
Протокол № 209.01.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.01.2015 г.
Протокол № 326.02.2015 г.
Решение на СД на НЕК26.02.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за изпълнител по позиция 330.03.2015 г.
Подписан договор Лев Инс-поз.116.04.2015 г.
Подписан договор Евроинс-поз.220.04.2015 г.
Информация за връщане на гаранции за участие30.04.2015 г.
Справка за извършено плащане04.05.2015 г.
Подписан договор ЗАД "Виктория"15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане28.07.2015 г.
Справка за извършено плащане31.08.2015 г.
Справка за извършено плащане08.09.2015 г.
Справка за извършено плащане06.10.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Справка за извършено плащане17.12.2015 г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане10.02.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справка за извършено плащане29.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Изпълнение на договор Л0126.04.2016 г.
Изпълнение на договор Л0226.04.2016 г.
Изпълнение на договор Л0326.04.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение16.05.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2