Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Извършване на подводни огледи" в 2 /два/ лота:
ЛОТ1 – 'Подводен оглед на водовземна кула за ВЕЦ „Тешел", основен изпускател на яз.стена „Тешел" и водовземна кула за ВЕЦ „Девин";
ЛОТ2 – „Подводен оглед на основен изпускател на яз."Беглика", яз."Тошков чарк", яз."Дженевра", яз."Краджа дере";

Реф. №: 14ИП-У60В060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0030


Електронна преписка: Дата на обявяване:

Решение 

Доклад съгласно чл.92“а“ ал.5 от ЗОП 

24.11.2014 г.

24.11.2014 г.

Наименование: Взривни работи и обрушаване на срутище на скат по основен път с. Сестримо - яз. Белмекен км.8 +500 , кота +1019

Реф. №: 14РП-Н50А100

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0040

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.11.2014 г.
Решение15.11.2014 г.
Технически спецификации15.11.2014 г.
Доклад на комисията от преговори27.11.2014 г.
Решение за класиране27.11.2014 г.
Сключен договор с приложения10.12.2014 г.
Справка за извършено плащане16.02.2015 г.
Справка за извършено плащане 216.02.2015 г.

Наименование: Доставка на 5 броя елегазови прекъсвачи за 110 kV за ВЕЦ „Алеко", ВЕЦ „Батак" и ВЕЦ „Тополница"

Реф. №: 14ИП-К50А017-ЛО1

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ДОГОВОР № 14ИП-К50А017-ЛО111.11.2014 г.

Наименование: Доставка на 2 броя разединители с един заземителен нож кил-линия 110 kV за ВЕЦ „Момина клисура"

Реф. №: 14ИП-К50А017-ЛО2

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ДОГОВОР № 14ИП-К50А017-ЛО211.11.2014 г.
Справка плащане21.04.2015 г.

Наименование: Доставка на 5 броя елегазови прекъсвачи за 110 kV за ВЕЦ „Алеко", ВЕЦ „Батак" и ВЕЦ „Тополница"

Реф. №: 14ИП-К50А017-ЛО1

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0021

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Справка плащане06.14.2015 г.
ДОГОВОР № 14ИП-К50А017-ЛО111.11.2014 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2