Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на акумулаторни батерии за транспортните средства, използвани от НЕК ЕАД", в две обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на стартерни акумулаторни батерии, включваща доставката на 535 /петстотин тридесет и пет/ броя акумулаторни батерии, предназначени за леки и товарни автомобили;
Обособена позиция 2: Доставка на акумулаторни батерии, включваща доставката на 66 /шейсет и шест/ броя акумулаторни батерии, предназначени за специализирана техника – мотоциклети и моторни шейни"

Реф. №: 14ТП-Р19А073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0039

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Документация07.11.2014 г.
Приложение 1 към Техническо задание07.11.2014 г.
Приложение 1 към Техническа оферта07.11.2014 г.
Приложение 207.11.2014 г.
Ценови таблици07.11.2014 г.
Решение07.11.2014 г.
Обявление07.11.2014 г.
Протокол 106.01.2015 г.
Протокол 216.01.2015 г.
Съобщение16.01.2015 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 112.02.2015 г.
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 212.02.2015 г.
Протокол № 3 на комисията12.02.2015 г.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ24.04.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2