Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование:
ЛОТ1: Рехабилитация на системи за възбуждане в ХГ 1, ХГ 2 и ХГ 3 във ВЕЦ „Тополница”
ЛОТ2: Рехабилитация на системи за възбуждане в ХГ3 във ВЕЦ „Левски"

Реф. №: 14ИП-Н50А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0025

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
ДОГОВОР №14ИП-Н50А052-ЛО105.11.2014 г.
ДОГОВОР №14ИП-Н50А052-ЛО205.11.2014 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО117.12.2014 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО217.12.2014 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО2-223.01.2015 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО110.02.2015 г.
Плащане №14ИП-Н50А052-ЛО116.02.2015 г.
Справка плащане30.06.2015 г.
Справка плащане16.07.2015 г.
Справки за извършено плащане06.08.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2