Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Застраховане на пътни превозни средства, собственост на НEK ЕАД, в 3 /три/ обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Застраховка „Гражданска отговорност"
Обособена позиция №2 - Застраховка „Автокаско"
Обособена позиция №3 - Застраховка „Злополука на местата в автомобила"

Реф. №: 14ФС-М19А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2014-0037

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение24.10.2014 г.
Обявление24.10.2014 г.
Документация24.10.2014 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП14.11.2014 г.
Разяснения по чл.29 от ЗОП (Обособена позиция №1)28.11.2014 г.
Протокол № 116.12.2014 г.
Протокол № 209.01.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения09.01.2015 г.
Протокол № 326.02.2015 г.
Решение на СД на НЕК26.02.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за изпълнител по позиция 330.03.2015 г.
Подписан договор Лев Инс-поз.116.04.2015 г.
Подписан договор Евроинс-поз.220.04.2015 г.
Информация за връщане на гаранции за участие30.04.2015 г.
Справка за извършено плащане04.05.2015 г.
Подписан договор ЗАД "Виктория"15.05.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане10.06.2015 г.
Справка за извършено плащане28.07.2015 г.
Справка за извършено плащане31.08.2015 г.
Справка за извършено плащане08.09.2015 г.
Справка за извършено плащане06.10.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Справка за извършено плащане17.12.2015 г.
Справка за извършено плащане18.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане10.02.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Справки за извършено плащане26.02.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справка за извършено плащане29.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Изпълнение на договор Л0126.04.2016 г.
Изпълнение на договор Л0226.04.2016 г.
Изпълнение на договор Л0326.04.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение16.05.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2