Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „ВЕЦ „ИВАЙЛОВГРАД“ – „Ремонтно възстановителни мероприятия по отстраняване на щети на засегнатите вътрешно – ведомствени пътища, сгради и ХТС“.

Реф. №: 16РП – Р50А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9050485


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана21.03.2016 г.
Условия за участие21.03.2016 г.
Протокол за класиране14.05.2016 г.
Договор06.06.2016 г.

Наименование:„Ремонт на преливни клапи в 2 /две/ обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1 – Ремонт на преливни клапи, яз. Кричим;

Обособена позиция №2 – Ремонт на преливни клапи яз. стена Искър”

Реф. №: 16РП-460А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051311


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.03.2016 г.
Условия за участие15.03.2016 г.
Протокол оценка09.05.2016 г.
Договор - ОП 117.06.2016 г.
Договор - ОП 217.06.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 108.09.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 216.11.2016 г.

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване и преустройство на средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД „Енерго” Приморско".

Реф. №: №16ПП-У90А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051300


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.03.2016 г.
Условия за участие15.03.2016 г.
Приложения към ТС (*.rar)15.03.2016 г.
Протокол21.04.2016 г.

Наименование: „Доставка на резервни части за КРУ за присъединяване на МВЕЦ към мрежа 20 кV - ВЕЦ "Цанков камък"

Реф. №: 16 ИП - Х50А008

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051235


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.03.2016 г.
Условия за участие14.03.2016 г.
Отговор на въпроси15.03.2016 г.
Протокол27.04.2016 г.

Наименование: „Подмяна на дограма в три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Подмяна на дограма на ПД "Енерго" Росенец.

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на шумоизолиращи врати на смукателни шахти на ХГ - 1 и ХГ - 2 в дроселно помещение във ВЕЦ "Цанков камък"

Обособена позиция 3: Подмяна на дограма, вътрешно и външно измазване на Апаратна камера /АК/ във ВЕЦ "Алеко"

Реф. №: 16ИП-Х19А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051159


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана11.03.2016 г.
Условия за участие11.03.2016 г.
Протокол28.03.2016 г.
Договор по обособена поз.121.04.2016 г.
Договор по обособена поз.2 и 321.04.2016 г.
Справка за извършено плащане01.07.2016 г.

Наименование: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор с 5 спирки във ВЕЦ „ЦАНКОВ КАМЪК"

Реф. №: 16ИП–Р50А006

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051145


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана10.03.2016 г.
Условия за участие10.03.2016 г.
Протокол04.04.2016 г.
Договор17.05.2016 г.

Наименование: „Проектиране и изграждане на стълби във входни шахти от короната на яз. стена „Цанков камък“ и стълба с пасарелка до изход основен изпускател откъм енергогасител“

Реф. №: 16ИП-260А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051102


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана09.03.2016 г.
Условия за участие09.03.2016 г.
Протокол27.05.2016 г.

Наименование: „Доставка на зарядни устройства, компресори и инвертор” в три обособени позиции:

Обособена позиция 1. Доставка на три броя зарядно - стартерни устройства.

Обособена позиция 2 Доставка на два броя компресори.

Обособена позиция 3 Доставка на два броя токозахранващи системи за захранване на

операторските станции за ВЕЦ „Батак“ и ВЕЦ „Алеко“.

Реф. №: 16ИП-050А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9050855


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Протокол03.21.2016 г.
Публична покана29.02.2016 г.
Условия за участие29.02.2016 г.
Разяснения по чл 101б ал 6 от ЗОП07.03.2016 г.
Договор по Обособена позиция 304.04.2016 г.
Договор по Обособена позиция 206.04.2016 г.
Договор по Обособена позиция 111.04.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 216.05.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 302.06.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 110.06.2016 г.

Наименование: Ремонт на въздушния откос и бермите на язовирна стена „ Голям Беглик“.

Реф. №: 16РП–060А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9050854

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана29.02.2016 г.
Условия за участие29.02.2016 г.
Протокол21.04.2016 г.
Договор13.05.2016 г.
Справка за извършено плащане25.08.2016 г.

Наименование: „Изграждане на оптична свързаност между ВЕЦ „Симеоново” и АС на район София, между ВЕЦ „Момина клисура” и АСБ и от ВЕЦ „Росица I” до АК” в три обособени позиции:
Обособена позиция 1. Изграждане на оптична свързаност между ВЕЦ „Симеоново“ и АС на район София.
Обособена позиция 2 Изграждане на оптична свързаност между ВЕЦ „Момина клисура” и АСБ
Обособена позиция 3. Изграждане на оптична свързаност между ВЕЦ „Росица I” до АК

Реф. №: 16ИП-050А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9050511


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана17.02.2016 г.
Условия за участие17.02.2016 г.
Протокол18.03.2016 г.
Договор по обособена позиция 104.04.2016 г.
Договор по обособена позиция 304.04.2016 г.
Договор по Обособена позиция 208.04.2016 г.
Справки за извършено плащане - ОП 1 и 322.06.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 216.11.2016 г.

Наименование: Доставка, изработка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мълниезащита с изпреварващо действие и прилежащата към нея заземителна инсталация, по изготвен проект, в 4 обособени позиции:

Обособена позиция 1: За обект ВЕЦ „Бял Извор“

Обособена позиция 2: За обект ВЕЦ „Тъжа“ и водохващане ВЕЦ „Тъжа“

Обособена позиция 3: За обект ВЕЦ „Устово“ 

Обособена позиция 4: ВЕЦ „Бояна“

Реф. №: 16ИП-А50А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9050325


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана11.02.2016 г.
Условия за участие11.02.2016 г.
Приложение 1.1 (*.rar)11.02.2016 г.
Приложение 2.1 (*.rar)11.02.2016 г.
Приложение 3.1 (*.rar)11.02.2016 г.
Приложение 4.1 (*.rar)11.02.2016 г.
Разяснения по чл.101б, ал.6 от ЗОП16.02.2016 г.
Разяснения по чл.101б, ал.6 от ЗОП18.02.2016 г.
Разяснения по чл.101б, ал.6 от ЗОП19.02.2016 г.
Протокол10.03.2016 г.
Договор-об. поз. 112.04.2016 г.
Договор-об. поз. 212.04.2016 г.
Договор-об. поз. 312.04.2016 г.
Договор-об. поз. 412.04.2016 г.
Справка за извършено плащане - об. поз. 203.08.2016 г.
Справки за извършено плащане - об. поз. 1 и 408.09.2016 г.
Справка за извършено плащане - об. поз. 303.10.2016 г.

Наименование: „Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носимите и возими пожарогасители в обектите на Централно управление и предприятията на „НЕК“ЕАД за срок от една година“

Реф. №: 16ТП–Р19А004

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9050076


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана03.02.2016 г.
Условия за участие03.02.2016 г.
Протокол08.03.2016 г.
Договор05.04.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Справка за извършено плащане14.10.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане07.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане15.05.2017 г.
Справка за извършено плащане19.06.2017 г.

Наименование: Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД”

Реф. №: 16ТП-419А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9049790


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана21.01.2016 г.
Условия за участие21.01.2016 г.
Протокол оценка02.02.2016 г.
Лот 1 - ЕТ Интерсервиз Евгени Кисьов10.02.2016 г.
Лот 2 - Асансьор ЕООД10.02.2016 г.
Лот 3 - Лифт трейд ЕООД10.02.2016 г.
Лот 4 - Асансьор сити ЕООД10.02.2016 г.
Лот 5 - Вертикал 1 ЕООД10.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Справки за извършено плащане10.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Справки за извършено плащане14.10.2016 г.
Справка за извършено плащане19.10.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справки за извършено плащане15.12.2016 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справки за извършено плащане16.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Справки за извършено плащане08.03.2017 г.
Справки за извършено плащане16.03.2017 г.
Справки за извършено плащане22.03.2017 г.
Справка за извършено плащане03.04.2017 г.
Справки за извършено плащане13.04.2017 г.

Наименование: Осъществяване на технически надзор от лицензирано лице на съоръжения с повишена опасност (СПО) в НЕК ЕАД в четири обособени позиции, реф. № 15ТП-519А074:
Обособена позиция 1: Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност от лицензирано лице в обектите на Предприятие „Водноелектрически централи".
Обособена позиция 2: Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност от лицензирано лице в обектите на Предприятие „Язовири и каскади".
Обособена позиция 3: Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност от лицензирано лице в ПОК „Енерго" – Пампорово.
Обособена позиция 4: Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност от лицензирано лице в ПД „Енерго" – Предел.

Реф. №: 15ТП-519А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9049494


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана11.01.2016 г.
Условия за участие11.01.2016 г.
Протокол04.02.2016 г.
Договор ОП122.02.2016 г.
Договор ОП222.02.2016 г.
Договор ОП322.02.2016 г.
Договор ОП422.02.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП408.03.2017 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение - ОП 1, 2 и 316.03.2017 г.

Наименование: Ремонт на Долна вада ВЕЦ „Батак“, язовирен район „Батак“

Реф. №: 15РП-060А071


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана23.11.2015 г.
Условия за участие23.11.2015 г.
Протокол от 11 12 2015 г.11.12.2015 г.
Протокол от 06 01 2015 г.06.01.2016 г.
Договор26.01.2016 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.

Наименование: Извършване на предаварийни ремонтно-възстановителни работи по анкерна мрежа в каверната на ПАВЕЦ „Чаира“

Реф. №: № 15ИП-А50А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9047801


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана18.11.2015 г.
Условия за участие18.11.2015 г.
Протокол07.12.2015 г.
Договор07.01.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.

Наименование: „ВЕЦ „ИВАЙЛОВГРАД“ – „Ремонтно възстановителни мероприятия по отстраняване на щети на засегнатите вътрешно – ведомствени пътища, сгради и ХТС“

Реф. №: 15РП–Р50А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9047778


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана18.11.2015 г.
Условия за участие18.11.2015 г.
Протокол12.12.2015 г.

Наименование: Доставка на резервни части за КРУ за присъединяване на МВЕВЦ към мрежа 20 кV - ВЕЦ "Цанков камък.

Реф. №: 15ИП-Х50А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9047779


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана18.11.2015 г.
Условия за участие18.11.2015 г.
Протокол07.12.2015 г.

Наименование: „Обслужване на работниците и служителите на НЕК ЕАД от служба по трудова медицина в изпълнение на чл.25 от ЗЗБУТ за срок от една година“

Реф. №: 15ТП-У19А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9047517


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана11.11.2015 г.
Условия за участие11.11.2015 г.
Разяснения20.11.2015 г.
Уведомление - отваряне на оферти20.11.2015 г.
Протокол22.12.2015 г.
Договор07.01.2016 г.
Справка за извършено плащане15.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Справка за извършено плащане16.05.2016 г.
Справка за извършено плащане10.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справка за извършено плащане25.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане14.10.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Справка за извършено плащане16.03.2017 г.
Справка за извършено плащане13.04.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2