Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, за изпълнение на поръчка с предмет: „Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД - ЦУ, ул.  „ Веслец “ № 5, гр. София“, с реф. No 14АС - 019А056


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана 
Условия за участие 
Протокол22.12.2014г.

Публична покана за възлагане на  обществена поръчка с предмет: „Ремонт на геодезичните марки по въздушния откос на язовирна стена „Кърджали”.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 
Приложения 

Публична покана с предмет: «Доставка на съоръжения за присъединяване на МВЕЦ към мрежа 20kV ВЕЦ „Цанков камък”, реф. №14ИП-450А058.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 

Публична покана с предмет: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД до края на 2015 г.".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Условия за участие 
Покана 
Отговор на въпрос16.10.2014г.
Протокол от работата на комисията18.11.2014г.

Наименование: "Доставка на сухи епоксидни трансформатори в две обособени позиции :Обособена позиция 1: За ВЕЦ"Сестримо"; Обособена позиция 2: За ПАВЕЦ"Орфей".

Реф. №: 14 ИП М50А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9033115


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.08.2014г.
Условия за участие28.08.2014г.
Въпроси и отговори28.08.2014г.
Отговор на въпроси 24.09.2014г.
Протокол от работата на комисията18.11.2014г.
Договор 14ИП-М50А043-ЛО226.01.2015г.
Справка плащане19.05.2015г.
Справка плащане28.07.2015г.
Решение на СД - прекратяване ОП 117.06.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 130.11.2016 г.

Наименование:

„Извършване на дезинсекция и дератизация на административни, производствени сгради, почивни домове и прилежащи площи на НЕК ЕАД”, с три лота, както следва:


ЛОТ 1: Западен регион
ЛОТ 2: Източен регион
ЛОТ 3: Централен регион

Реф.№: 14АС-В19А035Л01, 14АС-В19А035Л02, 14АС-В19А035Л03


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана04.08.2014г.
Условия за участие04.08.2014г.
Договор № 14АС-В19А035Л0107.11.2014г.
Договор № 14АС-В19А035Л0207.11.2014г.
Договор № 14АС-В19А035Л0307.11.2014г.
Справка извършено плащане 27.11.2014_209.01.2015г.
Справка извършено плащане 27.11.2014_109.01.2015г.
Справка извършено плащане 24.11.2014_309.01.2015г.
Справка извършено плащане 24.11.2014_209.01.2015г.
Справка извършено плащане 24.11.2014_109.01.2015г.
Справка извършено плащане 21.11.201409.01.2015г.
Справка извършено плащане 02.12.2014_309.01.2015г.
Справка извършено плащане 02.12.2014_209.01.2015г.
Справка извършено плащане 02.12.2014_109.01.2015г.
Справка извършено плащане ЛО2 21.11.2014_114.01.2015г.
Справка извършено плащане ЛО2 21.11.2014_214.01.2015г.
Справка извършено плащане ЛО2 21.11.2014_314.01.2015г.
Справка извършено плащане ЛО3 25.11.201414.01.2015г.
Справка извършено плащане ЛО3 02.12.2014_114.01.2015г.
Справка извършено плащане ЛО3 02.12.2014_214.01.2015г.
Справка извършено плащане ЛО3 22.12.2014_114.01.2015г.
Справка извършено плащане ЛО3 22.12.2014_226.01.2015г.
Справка извършено плащане ЛО2 12.01.201510.02.2015г.
Справка извършено плащане ЛО3 06.02.2015_109.03.2015г.
Справка извършено плащане ЛО3 06.02.2015_209.03.2015г.
Справка извършено плащане ЛО3 06.02.2015_309.03.2015г.
Справка извършено плащане ЛО3 06.02.2015_409.03.2015г.
Справка извършено плащане ЛО3 06.02.2015_509.03.2015г.
Справка извършено плащане ЛО1 06.02.2015_109.03.2015г.
Справка извършено плащане ЛО1 06.02.2015_209.03.2015г.
Справка извършено плащане ЛО1 06.02.2015_309.03.2015г.
Справка извършено плащане ЛО1 06.02.2015_409.03.2015г.
Справка извършено плащане30.04.2015г.
Справка извършено плащане19.05.2015г.
Справка извършено плащане19.05.2015г.
Справка извършено плащане03.06.2015г.
Справка извършено плащане10.06.2015г.
Справка извършено плащане10.06.2015г.
Справка извършено плащане10.06.2015г.
Справка извършено плащане10.06.2015г.
Справка извършено плащане10.06.2015г.
Справка извършено плащане06.07.2015г.
Справка извършено плащане16.07.2015г.
Справка извършено плащане28.07.2015г.
Справки извършено плащане 06.08.201506.08.2015г.
Справка извършено плащане14.08.2015г.
Справка извършено плащане08.09.2015г.
Справка извършено плащане06.10.2015г.
Справка извършено плащане05.11.2015г.
Справка извършено плащане18.11.2015г.
Справка извършено плащане23.11.2015г.
Справка извършено плащане18.01.2016 г.

Наименование:
"Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на 4 почивни дома, 10 обекта на П "ВЕЦ" и 15 обекта на П "Язовири и каскади" в 7 лота"

ЛОТ № 1 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД - ПД "Енерго" Боровец и ПД "Енерго" Мала църква; гостна във ВЕЦ "Симеоново; за П "Язовири и каскади"- Централно управление, ЯР "Искър", Ремонтна база - "София", ЯР "Петрохан".

ЛОТ № 2 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД - ПД "Енерго" Предел, П "Язовири и каскади"- ЯР "Благоевград".

ЛОТ № 3 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД - ПД "Енерго" Росенец, за П "Водноелектрически централи" - ПБ къмпинг "Юг".

ЛОТ № 4 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на НЕК ЕАД - П "Язовири и каскади" - ЯР "Батак", ЯР "Голям Беглик", Ремонтна база "Батак", ЯР "Белмекен", ЯР "Въча"; за П"Водноелектрически централи" - ПС "Беглика", ПБ "Цигов чарк", в жилищен блок на ПАВЕЦ "Чаира" и гостни в Учебен център и работнически стол към ЦУ на П "Водноелектрически централи" - гр. Пловдив.

ЛОТ № 5 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на НЕК ЕАД, за П "Язовири и каскади" - ЯР "Родопи", П "ВЕЦ" - гостни във ВЕЦ "Устово" и ВЕЦ "Девин".

ЛОТ № 6 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на НЕК ЕАД - П "ВЕЦ" - гостни във ВЕЦ "Кърджали", ВЕЦ "Студен кладенец" и за П "Язовири и каскади" - ЯР "Кърджали".

ЛОТ № 7 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на НЕК ЕАД - П "Язовири и каскади" - ЯР "Розов кладенец", ЯР "Копринка", ЯР "Овчарица".

Реф.№: 14ТП-Р19А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9032402


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Условия за участие01.08.2014г.
Публична покана01.08.2014г.
Приложения към ТС01.08.2014г.
Количествено стойностни сметки01.08.2014г.
Заявка пране01.08.2014г.
Договор Лот112.12.2014г.
Договор Лот212.12.2014г.
Договор Лот412.12.2014г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 6365 ЛО125.01.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 6307 ЛО125.01.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2726 ЛО425.01.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2722 ЛО425.01.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2674 ЛО425.01.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2132 ЛО425.01.2015г.
Справка за ЛО4 265413.02.2015г.
Справка за ЛО4 265313.02.2015г.
Справка за ЛО4 269413.02.2015г.
Справка за ЛО4 268113.02.2015г.
Справка за ЛО4 265513.02.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 6527 ЛО117.03.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2759 ЛО417.03.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2758 ЛО417.03.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2153 ЛО417.03.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 0516 ЛО217.03.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 0513 ЛО217.03.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 6528 ЛО117.03.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2152 ЛО417.03.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 0514 ЛО217.03.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2817 ЛО401.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2815 ЛО401.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 2814 ЛО401.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 0524 ЛО201.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 0521 ЛО201.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ 0520 ЛО201.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ ЛОТ114.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ ЛОТ414.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ ЛОТ414.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ ЛОТ414.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ ЛОТ214.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ ЛОТ114.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ ЛОТ414.04.2015г.
СПРАВКА ПЛАЩАНЕ ЛОТ421.04.2015г.
Справка плащане14.05.2015г.
Справка плащане02.06.2015г.
Справка плащане02.06.2015г.
Справка плащане08.06.2015г.
Справка плащане09.06.2015г.
Справка плащане09.06.2015г.
Справка плащане09.06.2015г.
Справки за извършено плащане - 3 бр.26.06.2015г.
Справки за извършено плащане16.07.2015г.
Справки за извършено плащане28.07.2015г.
Справки за извършено плащане 06.08.201506.08.2015г.
Справки за извършено плащане 14.08.2015г.

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:
"Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на 4 почивни дома, 10 обекта на П "ВЕЦ" и 15 обекта на П "Язовири и каскади" в 7 лота", Реф.№ 14ТП-Р19А032:

ЛОТ № 1 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД - ПД "Енерго" Боровец и ПД "Енерго" Мала църква; гостна във ВЕЦ "Симеоново; за П "Язовири и каскади"- Централно управление, ЯР "Искър", Ремонтна база - "София", ЯР "Петрохан".
ЛОТ № 2 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД - ПД "Енерго" Предел, П "Язовири и каскади"- ЯР "Благоевград".
ЛОТ № 3 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД - ПД "Енерго" Росенец, за П "Водноелектрически централи" - ПБ къмпинг "Юг".
ЛОТ № 4 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на НЕК ЕАД - П "Язовири и каскади" - ЯР "Батак", ЯР "Голям Беглик", Ремонтна база "Батак", ЯР "Белмекен", ЯР "Въча"; за П"Водноелектрически централи" - ПС "Беглика", ПБ "Цигов чарк", в жилищен блок на ПАВЕЦ "Чаира" и гостни в Учебен център и работнически стол към ЦУ на П "Водноелектрически централи" - гр. Пловдив.
ЛОТ № 5 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на НЕК ЕАД, за П "Язовири и каскади" - ЯР "Родопи", П "ВЕЦ" - гостни във ВЕЦ "Устово" и ВЕЦ "Девин".
ЛОТ № 6 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на НЕК ЕАД - П "ВЕЦ" - гостни във ВЕЦ "Кърджали", ВЕЦ "Студен кладенец" и за П "Язовири и каскади" - ЯР "Кърджали".
ЛОТ № 7 - "Изпиране, отстраняване на трайно фиксирани петна, дезинфекция, изсушаване, гладене и сортиране на спално бельо, покривки, хавлиени кърпи, завеси, одеяла, олекотени завивки и възглавници за нуждите на НЕК ЕАД - П "Язовири и каскади" - ЯР "Розов кладенец", ЯР "Копринка", ЯР "Овчарица".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Условия за участие 
Публична покана 
Приложения към ТС 
Количествено стойностни сметки 
Заявка пране 

Публична покана с предмет:
"Изработка на една демонтажно компесаторна връзка и два тръбни участъка с фланци за дросел клапа № 2 в апаратна камера на ВЕЦ"Алеко".


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 

Публична покана с предмет:
"Проектиране, изграждане и гаранционно обслужване на система за пожароизвестяване в машинна зала и ЗРУ - 20 kV във ВЕЦ "Устово" Реф.№ 14ПП М50А008


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 
Договор № 14ПП-М50А00807.11.2014г.
Справка за извършено плащане05.03.2015г.
Справка за извършено плащане30.04.2015г.
Справка за извършено плащане16.07.2015г.
Справка за извършено плащане05.11.2015г.
Справка за извършено плащане26.01.2016г.
Справка за извършено плащане03.05.2016г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане16.11.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.

Публична покана с предмет:
"Геодезично заснемане и кадастрално вписване в регистрите на съответните общини на комуникационни трасета на силови, контролни и съобщителни кабели, свързващи ПАВЕЦ "Чаира", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ "Тешел" и ВЕЦ "Въча II", които са собственост на НЕК ЕАД, Предприятие "ВЕЦ", реф. № 14 ИП М50А017


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 

Публична покана с предмет:
"Доставка на резервни модули за турбинни регулатори в ПАВЕЦ "Орфей", Реф. №14ИП-В50А023.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 
ДОГОВОР 14ИП-В50А02325.11.2014г.
Плащане 114.04.2015г.
Освобождаване на гаранция 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет:
Абонаментна поддръжка и разширяване на система за управление на почивните домове собственост на НЕК ЕАД
ЛОТ №1: Преминаване към централизирано управление и интеграция на софтуер "АБИС - Хотел", в централно управление на НЕК ЕАД.
ЛОТ №2: Функционална поддръжка на софтуер "АБИС - Хотел", "АБИС - Ресторант", локализиран в почивните домове на НЕК ЕАД, администриране на техните сървъри.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 

Публична покана и Условия за участие по процедура за възлагане на поръчка по реда на глава осем "а"от Закона за обществените поръчки с предмет:
"Доставка на манометри за съдове под налягане", реф. №14ИП-250А018


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 

Публична покана и Условия за участие по процедура за възлагане на поръчка по реда на глава осем "а"от Закона за обществените поръчки с предмет:
"Доставка на манометри за съдове под налягане", реф. №14ИП-250А018


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Условия за участие 
Покана 

Публична покана с предмет: "Укрепителни дейности на отделни елементи от конструкцията на сградата и ремонтно-възстановителни дейности по стаи, санитарни възли и общи части на ПД "Енерго"- Приморско" в два лота:
ЛОТ 1 - "Укрепителни дейности на отделни елементи от конструкцията на сградата на ПД "Енерго"-Приморско"
ЛОТ 2 - "Ремонтни дейности по стаи, санитарни възли и общи части" реф. №14ИП-У90А006


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Условия за участие 
Покана 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Избор на външен одитор за извършване на цялостен независим одит на използваната в "Национална електрическа компания" ЕАД информационна система и изготвяне на одиторски доклад", реф № 14 ИД-К19А030


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 

Публична покана с предмет: "Изготвяне на независима оценка за определяне на справедлива пазарна стойност на материали, материални запаси и дълготрайни материални активи (ДМА), собственост на НЕК ЕАД", в четири лота, Реф. № 13ТП-В10А009, както следва:
ЛОТ 1: Материали, материални запаси и ДМА на териториите на областите София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пловдив, Пазарджик и Смолян
ЛОТ 2: Материали, материални запаси и ДМА на териториите на областите Стара Загора, Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас
ЛОТ 3: Материали, материални запаси и ДМА на териториите на областите Варна, Добрич, Шумен, Велико Търново, Русе, Разград, Силистра и Търговище
ЛОТ 4: Материали, материални запаси и ДМА на териториите на областите Габрово, Плевен, Ловеч, Видин, Враца и Монтана


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Приложения 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД до края на 2014г. в района на гр. Белене и гр. Пазарджик"


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Техническо обслужване и ремонтни...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на филтри за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2