Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Подмяна на дограма в три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Подмяна на дограма на ПД "Енерго" Росенец.

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на шумоизолиращи врати на смукателни шахти на ХГ - 1 и ХГ - 2 в дроселно помещение във ВЕЦ "Цанков камък"

Обособена позиция 3: Подмяна на дограма, вътрешно и външно измазване на Апаратна камера /АК/ във ВЕЦ "Алеко"

Реф. №: 16ИП-Х19А011

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9051159


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана11.03.2016 г.
Условия за участие11.03.2016 г.
Протокол28.03.2016 г.
Договор по обособена поз.121.04.2016 г.
Договор по обособена поз.2 и 321.04.2016 г.
Справка за извършено плащане01.07.2016 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2