Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на компоненти за възстановяване на системи за сигнално охранително известяване на обекти в НЕК ЕАД"

Реф. №: 15ИП-Х19А063

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9047475


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана10.11.2015 г.
Условия за участие10.11.2015 г.
Въпроси13.11.2015 г.
Протокол27.11.2015 г.
Договор28.12.2015 г.
Справка плащане08.03.2016 г.

Наименование: Ремонт на участъци от ГСК - km 4+020 и km+450, язовирен район „Александър Стамболийски”

Реф. №: 15РП-460А073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9047281


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана03.11.2015 г.
Условия за участие03.11.2015 г.
Протокол за прекратяване03.12.2015 г.

Наименование: 

Обособена позиция 1: „Белмекен“ – Изработка, доставка и монтаж на топлоизолационна кабина за апаратна камера“.

Обособена позиция 2:  „ЧАИРА“ - Изработка, доставка и монтаж на топлоизолационна кабина за апаратни камери“,

Реф. №: 15ИП – Р50А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9047110


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана27.10.2015 г.
Условия за участие27.10.2015 г.
Протокол15.12.2015 г.

Наименование: „ВЕЦ „ИВАЙЛОВГРАД“ – „Ремонтно възстановителни мероприятия по отстраняване на щети на засегнатите вътрешно – ведомствени пътища, сгради и ХТС“

 

Реф. №: № 15РП – Р50А064

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9047046


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана23.10.2015 г.
Условия за участие23.10.2015 г.
Протокол05.11.2015 г.
Протокол16.11.2015 г.

Наименование: “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор с 5 /пет/ спирки“ във ВЕЦ „Цанков камък“

 

Реф. №: № 15ИП-450А061

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9047029


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана23.10.2015 г.
Условия за участие23.10.2015 г.
Протокол прекратяване01.12.2015 г.

Наименование: „Доставка на маслоохладители за П"ВЕЦ", в 2 /две/ обособени позиции: Обособена позиция №1 – Доставка на нови маслоохладители за ХГ-1 и ХГ-2 на ПАВЕЦ „Белмекен"; Обособена позиция №2 – Доставка на нови маслоохладители за петови лагер на ХГ-1 на ВЕЦ „Сестримо"

 

Реф. №: 15ИП-450А065

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046866


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана19.10.2015 г.
Условия за участие19.10.2015 г.
Протокол оценка07.01.2016 г.
Договор Вадис ООД Лот-210.02.2016 г.
Договор Климатех АД Лот-110.02.2016 г.
Справки за извършено плащане03.05.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.

Наименование: „Доставка на 27 броя вентилатори за охладителната система на силов трансформатор СТ-1 на ВЕЦ „Сестримо“,

Реф. №: 15ИП-А50А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046769


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.10.2015 г.
Условия за участие15.10.2015 г.
Разяснения21.10.2015 г.
Протокол10.11.2015 г.
Договор23.11.2015 г.
Справка за извършено плащане10.02.2016 г.

Наименование: „Доставка на  резервни части за КРУ за присъединяване на МВЕЦ  към мрежа 20 кV - ВЕЦ "Цанков камък"

Реф. №: 15ИП - Х50А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046795


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.10.2015 г.
Условия за участие15.10.2015 г.
Протокол02.11.2015 г.

Наименование: Доставка на 1 комплект двустъпален помпен агрегат за техническо водоснабдяване за хидроагрегат №2 във ВЕЦ „Алеко”

Реф. №: № 15ИП-250А067

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046567


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана07.10.2015 г.
Условия за участие07.10.2015 г.
Приложения към Техническа спецификация07.10.2015 г.
Протокол Оценка17.11.2015 г.

Наименование: Геодезично заснемане и кадастрално вписване в регистрите на съответните общини на кабелни трасета за: ПАВЕЦ „Чаира”, ВЕЦ „Сестримо” и ПАВЕЦ „Белмекен”, собственост на НЕК ЕАД Предприятие ВЕЦ

 

Реф. №: № 15ИП-750А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046543


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана07.10.2015 г.
Условия за участие07.10.2015 г.
Протокол15.12.2015 г.
15ИП 750А056 ЛО115.01.2016 г.
15ИП 750А056 ЛО215.01.2016 г.
15ИП 750А056 ЛО315.01.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 208.09.2016 г.
Справки за извършено плащане - ОП 1 и 306.01.2017 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение16.01.2017 г.

Наименование: РЕМОНТ НА ВЪЗДУШНИЯ ОТКОС И БЕРМИТЕ НА ЯЗОВИРНА СТЕНА „ГОЛЯМ БЕГЛИК"

Реф. №: 15РП-560А070

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046265


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Условия за участие28.09.2015 г.
Публична покана28.09.2015 г.
Протокол16.12.2015 г.

Наименование: „Обособена позиция 1:"Доставка на водомери за отчитане на водата за питейно-битово водоснабдяване в сградоцентралите на ВЕЦ „Студен кладенец", ПАВЕЦ „Белмекен", ВЕЦ "Момина клисура", ВЕЦ „Тешел", ВЕЦ „Алеко", ВЕЦ „Бял извор", ВЕЦ „Пещера" и ПАВЕЦ „Орфей"; Обособена позиция 2: „Доставка на дебитомер за ХГ-2 в ПАВЕЦ „Орфей"; Обособена позиция 3: „Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експоатация на разходомерни уредби във ВЕЦ „Левски" за НТ ф300 и ф600"

Реф. №: 15ИП-А50А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046225


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана29.09.2015 г.
Условия за участие29.09.2015 г.
Протокол26.10.2015 г.
Договор ОП 123.11.2015 г.
Договор ОП 223.11.2015 г.
Договор ОП 323.11.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.

Наименование: „Извършване на предаварийни ремонтно-възстановителни работи по анкерна мрежа в каверната на ПАВЕЦ „Чаира"

Реф. №: 15ИП-А50А068

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046195


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана25.09.2015 г.
Условия за участие25.09.2015 г.
Протокол15.10.2015 г.

Наименование: „Доставка и монтаж на щори с две обособени позиции”: Обособена позиция 1: “ПАВЕЦ „Чаира”:  Доставка и монтаж на 20 бр. ролетни щори за външна командна зала”; Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на 30 бр. вертикални щори за административната сграда на НЕК ЕАД”

Реф. №: 15ИП-150А071

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046227


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана25.09.2015 г.
Условия за участие25.09.2015 г.
Протокол23.10.2015 г.

Наименование: Рехабилитация на пътни настилки в три обособени позиции:

Обособена позиция 1. ВЕЦ „Студен кладенец“ – Рехабилитация настилка на площадка изтичало.

Обособена позиция 2 ВЕЦ „Въча ІІ” – Рехабилитация пътна настилка на път – отклонение до ВЕЦ.

Обособена позиция 3. ВЕЦ „Ивайловград“ – Вертикална планировка – бетонова площадка пред ВЕЦ.

Реф. №: 15ИП-050А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046222


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана25.09.2015 г.
Условия за участие25.09.2015 г.
Протокол27.10.2015 г.

Наименование: „Ремонт на облицовката на ГСК, язовирен район Копринка"

Реф. №: 15РП-460А072

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046187


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана24.09.2015 г.
Условия за участие24.09.2015 г.
Протокол за прекратяване15.10.2015 г.

Наименование: „Изготвяне на инвестиционен проект за укрепване и преустройство на средния и част от североизточния корпус на сградата на ПД „Енерго" Приморско"

Реф. №: 15ПП-790А010

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046180


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана24.09.2015 г.
Условия за участие24.09.2015 г.
     Приложения24.09.2015 г.
Разяснение01.10.2015 г.
Протокол23.10.2015 г.
Договор ПД Приморско11.12.2015 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение01.07.2016 г.

Наименование: „Ремонт на участъци от ГСК - km 4+020 и km+450, язовирен район „Александър Стамболийски"

Реф. №: 15РП-460А073

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9046051


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Протокол за прекратяване15.10.2015г.
Публична покана17.09.2015 г.
Условия за участие17.09.2015 г.

Наименование: Изготвяне на инвестиционен проект за рехабилитация на ВЕЦ „Бояна" с технически спецификации за мерки, обезпечаващи безопасната експлоатация – изпълнение на препоръки и констатации от изготвен технически паспорт и промяна предназначението на част от жилищна сграда в офиси

Реф. №: 15ПП-550А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9045981


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана16.09.2015 г.
Условия за участие16.09.2015 г.
Разяснения по чл.101б, ал.6 от ЗОП28.09.2015 г.
Протокол14.10.2015 г.
Договор28.12.2015 г.
Справка за извършено плащане08.02.2017 г.

Наименование: „Доставка на 27 броя вентилатори за охладителната система на силов трансформатор СТ-1 на ВЕЦ „Сестримо"”

Реф. №: 15ИП-А50А060

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9045945


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.09.2015 г.
Условия за участие15.09.2015 г.
Протокол13.10.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2