Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на нов възбудителен трансформатор за ХГ-2 във ВЕЦ „Сестримо"

Реф. №: 15ИП–850А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043989


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана20.07.2015 г.
Условия за участие20.07.2015 г.
Протокол20.08.2015 г.

Наименование: Доставка на уред за измерване на земно съпротивление на защитни заземителни инсталации и уред за измерване на контур фаза – защитен проводник.

Реф. №: 15ИП-050А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043845


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.07.2015 г.
Условия за участие15.07.2015 г.
Протокол19.08.2015 г.
Договор14.09.2015 г.
Справка плащане18.11.2015 г.

Наименование: Доставка на осцилограф за ПАВЕЦ "Чаира".

Реф. №: 15ИП-Р50А033

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043877


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.07.2015 г.
Условия за участие15.07.2015 г.
Протокол30.07.2015 г.
Договор06.10.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.

Наименование: Ремонт на фуги по облицовката на долината на река Гашня от ХВ "Цанков камък", язовирен район "Въча".

Реф. №: 15ПП-Х60А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043875


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.07.2015 г.
Условия за участие15.07.2015 г.
Приложение 115.07.2015 г.
Приложение 215.07.2015 г.
Отговор на въпрос22.07.2015 г.
Протокол03.08.2015 г.
Договор14.08.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.

Наименование: "Ремонт на ГРТ „Преливни клапи" и подмяна захранващи кабели, яз. стена „Студен кладенец"

Реф. №: 15РП-460А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043797


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.07.2015 г.
Условия за участие14.07.2015 г.
Протокол от работата на комисията19.08.2015 г.
Договор04.09.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.

Наименование: Рехабилитация на пътни настилки в три обособени позиции:
Обособена позиция 1. ВЕЦ „Студен кладенец" – Рехабилитация настилка на площадка изтичало.
Обособена позиция 2 ВЕЦ „Въча ІІ" – Рехабилитация пътна настилка на път – отклонение до ВЕЦ.
Обособена позиция 3. ВЕЦ „Ивайловград" – Вертикална планировка – бетонова площадка пред ВЕЦ

Реф. №: 15ИП-050А03

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043820


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.07.2015 г.
Условия за участие14.07.2015 г.
Протокол25.08.2015 г.

Наименование: „Ремонт под вода на сондажи в тялото на язовирна стена „Чаира" – Инжектиране от водна страна на зоните около сондажи: К8 – 14, № 44 и № 33".

Реф. №: 15РП – Р600А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043763


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.07.2015 г.
Условия за участие13.07.2015 г.
Приложение 113.07.2015 г.
Приложение 213.07.2015 г.
Приложение 313.07.2015 г.
Протокол29.07.2015 г.
Договор20.08.2015 г.
Справка за извършено плащане04.10.2017 г.

Наименование:Публична покана в девет обособени позиции с предмет:
Обособена позиция 1 – ПАВЕЦ „БЕЛМЕКЕН" - Доставка и монтаж на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ПСОВ/;
Обособена позиция 2 – ВЕЦ „МОМИНА КЛИСУРА" - Доставка и монтаж на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ПСОВ/;
Обособена позиция 3 – ВЕЦ „СЕСТРИМО" - Доставка и монтаж на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ПСОВ/;
Обособена позиция 4 – ВЕЦ „ТЪЖА" - Доставка и монтаж на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ПСОВ/ с подмяна трасе тръби;
Обособена позиция 5 – Административен район - доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения, язовирен район „Розов кладенец";
Обособена позиция 6 – Изграждане на съоръжение за биологично пречистване на канализационните води на кантон „Петрохан", язовирен район „Петрохан";
Обособена позиция 7 – Пречиствателно съоръжение на битово-фекалната канализация на сградата за технологични нужди", язовирен район „Голям Беглик";
Обособена позиция 8 – Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на кантон „Рибница", язовирен район „Чаира";
Обособена позиция 9 – Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), язовирен район „Искър".

Реф. №: 15РП-550А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043571


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана07.07.2015 г.
Условия за участие07.07.2015 г.
Протокол11.08.2015 г.
Договор - обособена позиция 109.09.2015 г.
Договор - обособена позиция 209.09.2015 г.
Договор - обособена позиция 309.09.2015 г.
Договор - обособена позиция 409.09.2015 г.
Договор - обособена позиция 509.09.2015 г.
Договор - обособена позиция 609.09.2015 г.
Договор - обособена позиция 709.09.2015 г.
Договор - обособена позиция 809.09.2015 г.
Договор - обособена позиция 909.09.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Справки плащане26.01.2016 г.
Справки плащане10.02.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 422.02.2017 г.

Наименование: „Основен ремонт на бързопадащ савак на  ХГ-1 във ВЕЦ "Ивайловград""

Реф. №: 15РП-Х50А034

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043588


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана07.07.2015 г.
Условия за участие07.07.2015 г.
Протокол03.08.2015 г.
Договор25.08.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.

Наименование:„Доставка на горива на базата на въглища за отоплителен сезон 2015/2016г за НЕК ЕАД, Предприятие „Язовири и каскади" с реф.№ 15ТП-У60А049 в две обособени позиции:
Обособена позиция №1 – Доставка на въглища
Обособена позиция №2 – Доставка на брикети

Реф. № 15ТП-У60А049

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043507


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана06.07.2015 г.
Условия за участие06.07.2015 г.
Протокол12.08.2015 г.
Договор ЛОТ116.10.2015 г.
Договор ЛОТ216.10.2015 г.
Справки за извършено плащане18.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0119.01.2016 г.
Обобщена справка - м. ДЕКЕМВРИ-Л0219.01.2016 г.

Наименование:"Доставка на оборудване за измерване на ниво" с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на нивомерно устройство за изравнител „Тешел“

Обособена позиция 2: „ Доставка на нивомерна система за дневен изравнител във ВЕЦ „Бели искър“,

Реф. №: 15ИП-260А053

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043525


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана06.07.2015 г.
Условия за участие06.07.2015 г.
Разяснение16.07.2015 г.
Протокол03.08.2015 г.
Договор №15ИП-260А053-ЛО102.09.2015 г.
Договор №15ИП-260А053-ЛО202.09.2015 г.
Справка плащане18.11.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.

Наименование: „Изграждане на аварийни сателитни комуникации в язовирните райони“

Реф. №: 15ПП-260А054

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043529


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана06.07.2015 г.
Условия за участие06.07.2015 г.
Разяснение08.07.2015 г.
Разяснение14.07.2015 г.
Протокол03.08.2015 г.
Договор10.09.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Справка плащане10.02.2016 г.
Справка плащане15.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Справка за извършено плащане16.05.2016 г.
Справка за извършено плащане10.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справка за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане14.10.2016 г.

Наименование:Анализ на техническото състояние на хидрогенератори № 1 и № 2 във ВЕЦ „Батак”, ВЕЦ „Кърджали”, ВЕЦ „Момина клисура” и ВЕЦ „Сестримо” и хидрогенератори № 3 и № 4 във ВЕЦ „Студен кладенец” по метода на частичните разряди:

Реф. №: 15НО-150A039

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043465


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана03.07.2015 г.
Условия за участие03.07.2015 г.
Протокол25.08.2015 г.

Наименование:„Проучване и проект за водоплътност и конструктивна сигурност на преливника на язовир „Розов кладенец"

Реф. №: 15ИП-760А057

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043417


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана02.07.2015 г.
Условия за участие02.07.2015 г.
Приложение 102.07.2015 г.
Приложение 202.07.2015 г.
Приложение 302.07.2015 г.
Приложение 402.07.2015 г.
Приложение 502.07.2015 г.
Приложение 602.07.2015 г.
Приложение 702.07.2015 г.
Протокол21.07.2015 г.
Договор31.07.2015 г.
Справка за извършено плащане03.05.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение04.05.2016 г.

Наименование: „Работен проект за ремонт на решетките на основен изпускател (ОИ) на язовир "Кърджали"

Реф. №: 15ИП-Е60А046

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043215


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана26.06.2015 г.
Условия за участие26.06.2015 г.
Приложение 626.06.2015 г.
Протокол21.07.2015 г.
Договор31.07.2015 г.
Справка плащане05.11.2015 г.
Информация за върната гаранция за изпълнение06.01.2016 г.

Наименование: „Извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация на сгради и дворни площи на Предприятие „ВЕЦ", Предприятие „ Я и К", почивните домове на територията на страната и централно управление /ЦУ/" реф.№ 15АС-Е19А035, в три обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Западен район
Обособена позиция 2 - Източен район
Обособена позиция 3 - Централен район

Реф. №: 15АС-Е19А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9043072


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана23.06.2015 г.
Условия за участие23.06.2015 г.
Протокол12.08.2015 г.
Договор - Обособена позиция №308.10.2015 г.
Договор - Обособена позиция №129.10.2015 г.
Договор - Обособена позиция №229.10.2015 г.
Справки за извършено плащане18.01.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Справка за извършено плащане25.08.2016 г.
Справки за извършено плащане08.09.2016 г.
Справки за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане16.03.2017 г.
Справки за извършено плащане19.07.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.
Справка за извършено плащане22.08.2017 г.
Справки за извършено плащане05.09.2017 г.
Справка за извършено плащане04.10.2017 г.
Справка за извършено плащане28.11.2017 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение24.01.2018 г.

Наименование: „Заснемане и изготвяне на работен проект за увеличаване на проводимостта на покрит канал № 1 след язовир „Ковачево"

Реф. №: 15ИП-060А032

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042965


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана19.06.2015 г.
Условия за участие19.06.2015 г.
Приложения към Технически спецификации19.06.2015 г.
Протокол21.07.2015 г.
Договор30.07.2015 г.
Справка за извършено плащане16.05.2016 г.
Връщане на гаранция за изпълнение16.05.2016 г.

Наименование: Доставка платки за възбудителна система UNITROL 5000 за ВЕЦ „Алеко" и UNITROL F за ВЕЦ "Пещера"

Реф. №: 15ИП-050А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042871


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана17.06.2015 г.
Условия за участие17.06.2015 г.
Протокол09.07.2015 г.

Публична покана с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор с 5 /пет/ спирки" във ВЕЦ „Цанков камък", Реф. №: 15ИП-450А016 е оттеглена на 23.06.2015 г. и не е активна.


Наименование: „Доставка на нов възбудителен трансформатор за ХГ-2 във ВЕЦ „Сестримо"

Реф. №: 15ИП–850А021

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042487


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана04.06.2015 г.
Условия за участие04.06.2015 г.
Протокол07.07.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2