Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Публична покана с предмет: Доставка на минерална вода и тонизиращи напитки, реф. № 13ТП-В50А066, с два лота, както следва:
ЛОТ 1: Доставка на газирани тонизиращи напитки, кафе и захар
ЛОТ 2: Доставка на минерална вода, пластмасови чаши и диспенсъри за временно безвъзмездно ползване, с възможност за подгряване и охлаждане на водата


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Условия за участие 

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на резервни части и консумативи за транспортните средства, собственост на НЕК ЕАД“ с Реф. №13ТП-419А091 в /3/ три обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Доставка на резервни части и консумативи за автомобили марки УАЗ и ВАЗ“.
Обособена позиция №2 – „Доставка на резервни части и консумативи за леки и лекотоварни автомобили“.
Обособена позиция №3 – „Доставка на резервни части и консумативи за товарни и специализирани автомобили и автобуси“,


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 
Документация 

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изготвяне на независима оценка за...
Прочетете още...
Пряко договаряне

Наименование: Ремонт на хидрогенератор ХГ-2 в ПАВЕЦ...
Прочетете още...
Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2