Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор с 5 /пет/ спирки", във ВЕЦ „Цанков камък"

Реф. №: 15ИП-450А061

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9045730


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана08.09.2015 г.
Условия за участие08.09.2015 г.
Протокол за прекратяване12.10.2015 г.

Наименование: Публична покана в две обособени с предмет: Обособена позиция 1: „Доставка на оборудване за попълване Аварийния резерв за управляващите системи в Предприятие ВЕЦ и 2 бр. резервни контролери за ВЕЦ "Въча 2"; Обособена позиция 2: „Доставка на контролери за надграждане на съществуващата система за управление на дискови затвори в апаратна камера и командна зала във ВЕЦ "Алеко"

Реф. №: 15ИП-250А050

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9045528


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана02.09.2015 г.
Условия за участие02.09.2015 г.
Протокол08.10.2015 г.
Договор ОП 127.10.2015 г.
Договор ОП 227.10.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.

Наименование: „Геодезично заснемане и кадастрално вписване в регистрите на съответните общини на кабелни трасета за: ПАВЕЦ „Чаира”, ВЕЦ „Сестримо” и ПАВЕЦ „Белмекен”, собственост на НЕК ЕАД Предприятие ВЕЦ”

Реф. №: 15ИП-750А056

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9045307


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана28.08.2015 г.
Условия за участие28.08.2015 г.
Утвърден протокол30.09.2015 г.

Наименование: Доставка на външни устройства за комуникация по системната мрежа МВ 300 към управляващите системи на ВЕЦ "Кърджали", ВЕЦ "Студен кладенец" и ВЕЦ "Ивайловград"

Реф. №: 15 ПП-Х50А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9045141


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана24.08.2015 г.
Условия за участие24.08.2015 г.
Протокол14.09.2015 г.
Договор23.10.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.

Наименование: Изготвяне на инвестиционен проект за рехабилитация на ВЕЦ „Бояна" с технически спецификации за мерки, обезпечаващи безопасната експлоатация – изпълнение на препоръки и констатации от изготвен технически паспорт и промяна предназначението на част от жилищна сграда в офиси

Реф. №: 15ПП-550А048

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9045059


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана20.08.2015 г.
Условия за участие20.08.2015 г.
Разяснения25.08.2015 г.
Разяснения26.08.2015 г.
Разяснения27.08.2015 г.
Протокол11.09.2015 г.

Наименование: Публична покана, реф. реф.№15ИП-550А035 с предмет:
Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на нов модул за виброконтрол ВЕЦ „Ивайловград" и
Обособена позиция 2: Доставка на сензори за скорост.

Реф. №: 15ИП-550А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9045016


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана19.08.2015 г.
Условия за участие19.08.2015 г.
Протокол08.09.2015 г.
Договор обособена позиция 118.09.2015 г.
Договор обособена позиция 218.09.2015 г.
Справка плащане16.12.2015 г.
Справка плащане26.01.2016 г.

Наименование: „Ремонт на облицовката на ГСК, язовирен район Копринка"

Реф. №: 15РП-460А063

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044948


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана17.08.2015 г.
Условия за участие17.08.2015 г.
Протокол за прекратяване09.09.2015 г.

Публична покана с предмет: „Доставка, изработка, монтаж и въвеждане в експлоатация на мълниезащита с изпреварващо действие и прилежащата към нея заземителна инсталация, по изготвен проект, в 4 обособени позиции: Обособена позиция 1: За обект ВЕЦ „Бял Извор", Обособена позиция 2: За обект ВЕЦ „Тъжа" и водохващане ВЕЦ „Тъжа", Обособена позиция 3: За обект ВЕЦ „Устово" и Обособена позиция 4: За обект ВЕЦ „Бояна"

Реф. №: 15ИП-А50А053 е оттеглена на 25.08.2015 г. и не е активна.


Наименование: „Ремонт подпорна стена пред главен вход на ПАВЕЦ „Белмекен"

Реф. №: 15РП-А50А052

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044859


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.08.2015 г.
Условия за участие14.08.2015 г.
Протокол27.08.2015 г.
Договор04.09.2015 г.
Справка плащане15.01.2016 г.

Наименование:"Ремонт на участъци от ГСК - km 4+020 и km+450, язовирен район „Александър Стамболийски”

Реф. №: 15РП-460А062

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044861


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.08.2015 г.
Условия за участие14.08.2015 г.
Протокол за прекратяване09.09.2015 г.

Наименование: „Доставка и монтаж на щори с три обособени позиции":
Обособена позиция 1: "ПАВЕЦ „Чаира": Доставка и монтаж на 20 бр. ролетни щори за външна командна зала";
Обособена позиция 2: „ВЕЦ „Симеоново": Доставка и монтаж на слънцезащитни щори на силови трансформатори";
Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на 30 бр. вертикални щори за административната сграда на НЕК ЕАД"

Реф. №: 15ИП-150А047

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044853


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.08.2015 г.
Условия за участие14.08.2015 г.
Протокол14.09.2015 г.
Договор23.11.2015 г.
Справка плащане16.12.2015 г.

Наименование: „Изработка, доставка и монтаж на МНУ за управление на шибъри на ХГ-2 във ВЕЦ „Бели Искър"

Реф. №: 15ИП-750А054

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044872


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.08.2015 г.
Условия за участие14.08.2015 г.
Приложения (zip)14.08.2015 г.
Протокол 110.09.2015 г.

Наименование: Ремонт на бетонови платна по деривация „Ханово – Скалица", язовирен район Овчарица.

Реф. №: 15РП-060А065

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044813


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана13.08.2015 г.
Условия за участие13.08.2015 г.
Протокол09.09.2015 г.
Договор23.09.2015 г.
Справка за извършено плащане26.01.2016 г.

Наименование: „Изготвяне на работен проект за изграждане на ремонтно-складова база и служебни помещения, язовирна стена на язовир „Цанков камък"

Реф. №:15ИП-560А061

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044737


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана11.08.2015 г.
Условия за участие11.08.2015 г.
Протокол27.08.2015 г.
Договор18.09.2015 г.
Справка за извършено плащане26.02.2016 г.

Наименование: "Изграждане на локална система за оповестяване  (ЛСО) на язовир „Искър“, ЯР „Искър“ и язовир „Кокаляне“ – с. Кокаляне“

Реф. №: 15ИП-260А058

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044387


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана30.07.2015 г.
Условия за участие30.07.2015 г.
Протокол20.08.2015 г.
Договор25.09.2015 г.

Наименование: „Ремонт – почистване на въздушен откос на язовирна стена Чаира".

Реф. №: 15РП – Р60А051

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044275


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана28.07.2015 г.
Условия за участие28.07.2015 г.
Приложение 128.07.2015 г.
Приложение 228.07.2015 г.
Приложение 328.07.2015 г.
Приложение 428.07.2015 г.
Протокол17.09.2015 г.
Договор07.10.2015 г.
Справка плащане15.01.2016 г.

Наименование: Избор на изпълнител за предоставяне на услуги във връзка с Постановление No 127 от 27.05.2013 г. на Министерски съвет в 8 /осем/ обособени позиции

Реф. №: 15ФС-414А005

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044217


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана24.07.2015 г.
Условия за участие24.07.2015 г.
Протокол от оценка на офертите17.08.2015 г.
Договор БНП Париба С.А. – клон София04.11.2015 г.
Договор ОББ АД04.11.2015 г.
Договор Райфайзенбанк ЕАД04.11.2015 г.
Договор Сосиете Женерал Експресбанк АД04.11.2015 г.
Договор УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД04.11.2015 г.
Договор ЦКБ АД04.11.2015 г.
Договор ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД04.11.2015 г.

Наименование: „Доставка на изолатори в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на 11 броя проходни изолатори на СТ1, страна 110 KV, 20 KV и 6.3 KV във ВЕЦ „Видима."
Обособена позиция № 2 : „Доставка на подпорни изолатори по шинен път на ХГ-1 във ВЕЦ „Алеко"

Реф. №: 15ИП – Р50А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044107


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана22.07.2015 г.
Условия за участие22.07.2015 г.
Протокол20.08.2015 г.

Наименование: „Почистване на наноси във водна кула на ВЕЦ „ПЕЩЕРА"

Реф. №: 15РП – Р60А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9044030


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана21.07.2015 г.
Условия за участие21.07.2015 г.
Вертикален разрез на „Баташки водносилов път“ – II-ро и III-то стъпало21.07.2015 г.
Вертикален разрез на водна кула на ВЕЦ “Пещера”21.07.2015 г.
Протокол20.08.2015 г.
Справка за извършено плащане07.12.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение06.01.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Открита процедура

Наименование: "Доставка на предпазно и работно,...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Техническо обслужване и ремонтни...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: „Доставка на филтри за...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2