Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: "Извършване на авариен ремонт на ВЛ 20 kV в обекти на предприятие „ВЕЦ" в 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 – Авариен ремонт на ВЛ 20 kV „Язовирна стена Чаира"
Обособена позиция №2 – Авариен ремонт на ВЛ 20 kV „Яденица"

Реф. №: 15ТП-419А022

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9040599


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана07.04.2015 г.
Условия за участие07.04.2015 г.
Съобщение до медиите07.04.2015 г.
Протокол оценка12.05.2015 г.
15ТП-419А022-Л01 с приложения27.05.2015 г.
15ТП-419А022-Л02 с приложения27.05.2015 г.
Справка плащане14.08.2015 г.

Наименование: Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване

Реф. №: 15АС-М19А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9040506


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана03.04.2015 г.
Условия за участие03.04.2015 г.
Протокол от работата на комисия24.04.2015 г.

Наименование: Осъществяване на технически надзор от лицензирано лице на съоръжения с повишена опасност (СПО) в НЕК ЕАД в три обособени позиции, реф. № 15ТП-519А016:
Обособена позиция 1 – Осъществяване на технически надзор от лицензирано лице на съоръжения с повишена опасност (СПО) в Предприятие „Водноелектрически централи";
Обособена позиция 2 – Осъществяване на технически надзор от лицензирано лице на съоръжения с повишена опасност (СПО) в Предприятие „Язовири и каскади";
Обособена позиция 3 – Осъществяване на технически надзор от лицензирано лице на съоръжения с повишена опасност (СПО) в СК „Белене" – АЕР

Реф. №: 15ТП-519А016

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9040206


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана26.03.2015 г.
Условия за участие26.03.2015 г.
Съобщение до медиите26.03.2015 г.
Отговор на въпрос31.03.2015 г.
Протокол27.04.2015 г.
15ТП-519А016-ЛО118.05.2015 г.
15ТП-519А016-ЛО218.05.2015 г.
15ТП-519А016-ЛО318.05.2015 г.
Справка плащане28.07.2015 г.
Справка плащане06.08.2015 г.
Справка плащане31.08.2015 г.
Справка плащане08.09.2015 г.
Справка плащане06.10.2015 г.
Справка плащане05.11.2015 г.
Справка плащане18.11.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.
Допълнително споразумение06.01.2016 г.
Справки за извършено плащане18.01.2016 г.
Справка плащане10.02.2016 г.
Справка плащане17.02.2016 г.

Наименование:„Изработка, доставка и монтаж на врати и витрини", в три лота:
Лот 1: Изработка, доставка и монтаж на врати за сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. „Веслец" №5, гр. София
Лот 2: Изработка, доставка и монтаж на врати и витрини за ПОК „Енерго", к.к. Пампорово
Лот 3: Изработка, доставка и монтаж на врати за ВЕЦ „Тешел", с. Борино, област Смолян

Реф. №: 15РП-А19А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9039454


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана05.03.2015 г.
Условия за участие05.03.2015 г.
Съобщение до медиите05.03.2015 г.
Протокол26.03.2015 г.

Наименование:"Обследване на актуалното геодинамично състояние на срутището при язовир „Кричим"

Реф. №: 15ИП-460А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9039315


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана27.02.2015 г.
Условия за участие27.02.2015 г.
Съобщение до медиите27.02.2015 г.
Протокол02.04.2015 г.
Протокол прекратяване26.05.2015 г.

Наименование: "Доставка, внедряване, обучение на персонала и гаранционна поддръжка на уеб базирана софтуерна платформа
за провеждане на търгове за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени в НЕК ЕАД"

Реф. №: 15ИП-У19А015

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9039178


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана24.02.2015 г.
Условия за участие24.02.2015 г.
Съобщение до медиите24.02.2015 г.
Протокол30.03.2015 г.
15ИП-У19А015 с приложения08.04.2015 г.
Справка плащане01.06.2015 г.

Наименование: "Ушиване и доставка на униформено облекло и обувки, чрез периодични поръчки за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД"
ЛОТ 1 – „Ушиване и доставка на униформено облекло, чрез периодични поръчки"
ЛОТ 2 – „Доставка на мъжки и дамски обувки, чрез периодични поръчки"

Реф. №: 15АС-М19А002

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9039061


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана19.02.2015 г.
Условия за участие19.02.2015 г.
Отговор на въпрос24.02.2015 г.
Протокол от работата на комисията30.03.2015 г.

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД"

Реф. №: 15ТП-М19А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9039062


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана19.02.2015 г.
Условия за участие19.02.2015 г.
Протокол от работата на комисията27.03.2015 г.
Договор 15ТП-М19А013 ЛО116.04.2015 г.
Договор 15ТП-М19А013 ЛО216.04.2015 г.
Договор 15ТП-М19А013 ЛО316.04.2015 г.
Договор 15ТП-М19А013 ЛО416.04.2015 г.
Справка плащане ЛО128.04.2015 г.
Справка плащане ЛО128.05.2015 г.
Справка плащане08.06.2015 г.
Справка плащане17.06.2015 г.
Справка плащане ЛО130.06.2015 г.
Справка плащане - 3бр06.07.2015 г.
Справка плащане16.07.2015 г.
Справка плащане28.07.2015 г.
Справка плащане ЛО129.07.2015 г.
Справки плащане06.08.2015 г.
Справки плащане14.08.2015 г.
Справка плащане ЛО127.08.2015 г.
Справки плащане31.08.2015 г.
Справки плащане08.09.2015 г.
Справки плащане11.09.2015 г.
Справка плащане ЛО130.09.2015 г.
Справки плащане06.10.2015 г.
Справка плащане22.10.2015 г.
Справка плащане ЛО129.10.2015 г.
Справка плащане05.11.2015 г.
Справка плащане18.11.2015 г.
Справка плащане ЛО125.11.2015 г.
Справка плащане ЛО115.12.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Справка плащане ЛО128.01.2016 г.
Справка плащане10.02.2016 г.
Справка плащане17.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.

Наименование: „Ремонтно-възстановителни работи по събирателни канали „Стругарница", „Сребърна", „Долно ширине" и 7 (седем) броя водохващания („Средна река", „Водопада", „Сливашка бара", „Къса река", „Проток на Къса река", „Сребърна" и „Бързия")" в два лота:
- Лот1-„Ремонтно-възстановителни работи по Събирателен Канал „Стругарница" и 5/пет/ броя водохващания: „Средна река", „Водопада", „Сливашка бара", „Къса река" и „Приток на Къса река"
- Лот2-„Ремонтно-възстановителни работи по Събирателен Канал „Сребърна", „Долно ширине" и 2/две/ водохващания: „Сребърна" и „Бързия"

Реф. №: 15РП-У60А001

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9038919


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана16.02.2015 г.
Условия за участие16.02.2015 г.
Съобщение до медиите16.02.2015 г.
Протокол30.03.2015 г.
Договор Лот108.04.2015 г.
Договор Лот208.04.2015 г.
Справка за извършено плащане31.08.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.

Наименование: ”Абонаментно поддържане и обслужване на пожарогасителни и пожароизвестителни системи в обектите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД“

Реф. №: 15TП-М19A012

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9038880


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.02.2015 г.
Условия за участие13.02.2015 г.
Отговор на въпрос20.02.2015 г.
Протокол от работата на комисията27.03.2015 г.
15ТП-М19А012 с приложения08.05.2015 г.
Справка плащане28.07.2015 г.
Справка плащане14.08.2015 г.
Справка плащане11.09.2015 г.
Справка плащане22.10.2015 г.
Справка плащане23.11.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Справка плащане26.01.2016 г.
Справка плащане10.02.2016 г.
Справка плащане22.03.2016 г.
Справки плащане03.05.2016 г.
Справки плащане02.06.2016 г.
Справка плащане22.06.2016 г.
Справка за извършено плащане25.08.2016 г.

Наименование: „Доставка на манометри за съдове под налягане"

Реф. №: 14ИП-250А105

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9038282


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана23.01.2015 г.
Условия за участие23.01.2015 г.
Съобщение до медиите23.01.2015 г.
Протокол от работата на комисията04.03.2015 г.

Наименование: "Абонаментно техническо поддържане на асансьори в обекти на НЕК ЕАД в пет обособени позиции"

Реф. №: 15TП-М19A003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9037990


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана13.01.2015 г.
Условия за участие13.01.2015 г.
Протокол10.02.2015 г.
15ТП-М19А003-ЛО510.02.2015 г.
Справка плащане24.04.2015 г.
Справка плащане24.04.2015 г.
Справка плащане26.05.2015 г.
Справка плащане26.05.2015 г.
Справка плащане08.06.2015 г.
Справка плащане08.06.2015 г.
Справка плащане06.07.2015 г.
Справка плащане06.08.2015 г.
Справка плащане31.08.2015 г.
Справка плащане08.09.2015 г.
Справка плащане11.09.2015 г.
Справка плащане22.10.2015 г.
Справка плащане18.11.2015 г.
Справка плащане17.12.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Справка плащане10.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.

Наименование: „Извършване на куриерски услуги за нуждите на НЕК ЕАД":
Обособена позиция 1 "Извършване на универсални пощенски услуги";
Обособена позиция 2 "Извършване на вътрешни куриерски услуги";
Обособена позиция 3 "Извършване на международни куриерски услуги"

Реф. №: 14ТП-Х19А077

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9037701


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.12.2014 г.
Условия за участие23.12.2014 г.
Протокол за класиране23.01.2015 г.
14ТП-Х19А077-Л02 с приложения04.02.2015 г.
14ТП-Х19А077-Л01 с приложения10.02.2015 г.
14ТП-Х19А077-Л03 с приложения12.02.2015 г.
Справка плащане20.04.2015 г.
Справка плащане21.04.2015 г.
Справка плащане27.04.2015 г.
Справка плащане19.05.2015 г.
Справка плащане26.05.2015 г.
Справка плащане01.06.2015 г.
Справка плащане08.06.2015 г.
Справка плащане16.06.2015 г.
Справка плащане22.06.2015 г.
Справка плащане16.07.2015 г.
Справка плащане28.07.2015 г.
Справка за извършено плащане14.08.2015 г.
Справки за извършено плащане31.08.2015 г.
Справки за извършено плащане08.09.2015 г.
Справки за извършено плащане23.09.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Справки за извършено плащане18.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане10.02.2016 г.
Справка за извършено плащане26.02.2016 г.
Справка за извършено плащане15.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справка за извършено плащане29.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Справки за извършено плащане03.05.2016 г.
Справка за извършено плащане16.05.2016 г.
Справки за извършено плащане02.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Справки за извършено плащане26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справки за извършено плащане03.10.2016 г.
Справки за извършено плащане19.10.2016 г.
Справки за извършено плащане16.11.2016 г.
Справки за извършено плащане30.11.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справки за извършено плащане06.01.2017 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справки за извършено плащане08.02.2017 г.
Справки за извършено плащане08.03.2017 г.
Справки за извършено плащане16.03.2017 г.
Справки за извършено плащане03.04.2017 г.
Справка за извършено плащане13.04.2017 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.

Наименование: Доставка на 6 броя инвертори за захранване на операторските станции на ВЕЦ „Девин", ВЕЦ „Тешел", ВЕЦ „Цанков камък", ВЕЦ „Ивайловград", ВЕЦ „Кърджали", ВЕЦ „Студен кладенец" и 1 брой инвертор за захранване компресаторите на елегазов прекъсвач за ВЕЦ „Видима"

Реф. №: 14ПП-А50А084-0

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9036044

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана14.11.2014 г.
Условия за участие14.11.2014 г.
Отговор на въпрос25.11.2014 г.
Протокол23.12.2014 г.
Договор 14ПП-А50А084-030.01.2015 г.
Справка плащане24.03.2015 г.

Наименование: Уплътняване на монтажния бетон около статичен уплътнителен контур в яз."Кърджали" на бързопадащ савак на ХГ-3 нън ВЕЦ."Кърджали".

Реф. №: 14ПП-Х50А074

Съобщение: Във връзка с публикуваната покана с уникален номер 9035472 в АОП с цитираният по-горепредмет, уведомяваме всички заинтересовани лица, че отварянето на офертите ще се състои на 17.11.2014г. от 14.00 часа, в ЦУ на НЕК ЕАД, гр.София, ул."Веслец" № 5 ет.6 - от комисия назначена от Възложителя.

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9035472


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.11.2014г.
Условия за участие03.11.2014г.
Протокол класиране19.12.2014г.
Договор 14ПП-Х50А074 с приложения29.01.2015г.
Справка плащане26.01.2016 г.

Наименование: Уплътняване на монтажния бетон около статичен уплътнителен контур в яз."Кърджали" на бързопадащ савак на ХГ-3 нън ВЕЦ."Кърджали".

Реф. №: 14ПП-Х50А074

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9035472


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана03.11.2014г.
Условия за участие03.11.2014г.

Наименование: Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване

СЪОБЩЕНИЕ: Във връзка с публикувана покана Уникален номер в АОП 9035046 с цитирания по-горе предмет уведомяваме всички заинтересовани лица, че отварянето на офертите ще се състои на 04.11.2014 г. от 14:00 часа, в ЦУ на НЕК ЕАД, гр. София п.к. 1040, ул. Веслец 5, ет.6 - от комисия назначена от Възложителя.

Реф. №: 14АС-019А044

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9035046


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана23.10.2014г.
Условия за участие23.10.2014г.
Техническо задание23.10.2014г.
Протокол18.02.2015г.

Доставка на поцинкована ламарина и снегозадържащи профили за ремонт на покриви ПАВЕЦ "Белмекен", ВЕЦ "Мала църква", ВЕЦ "Тополница", ВЕЦ "Бели Искър", реф. № 14РП-550А073


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Условия за участие 
Публична покана ID9034226 
Съобщение за отваряне на офертите03.10.2014г.

„Доставка на компенсаторни връзки за ВЕЦ към НЕК ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи" гр. Пловдив в 2 лота, както следва:

Лот 1 - „Доставка на 6 броя компесаторни връзки между НН (10,5кV) на СТ-1; СТ-2 и шинен път 10,5 кV в ОРУ 110кV на ВЕЦ "Студен кладенец“

Лот 2 – „Доставка на компесаторни връзки за силовите трасформатори във ВЕЦ „Сестримо“, с реф. No 14ИП-Х50В063


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Условия за участие 
Публична покана 
Протокол14.11.2014г.
ДОГОВОР 14ИП-Х50А06316.12.2014г.
Справка за извършено плащане09.03.2015г.
Справка за извършено плащане19.11.2015г.

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, за изпълнение на поръчка с предмет: „Техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носимите и возими пожарогасители в обектите на Централно управление, предприятията и клоновете на НЕК ЕАД за срок от една година“, Реф. № 14ТП – 019А047


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана 
Условия за участие 
Протокол17.11.2014г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Проектиране, доставка и монтаж на...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2