Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: Публична покана в девет обособени позиции с предмет:
Обособена позиция 1 – ПАВЕЦ „БЕЛМЕКЕН" - Доставка и монтаж на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ПСОВ/;
Обособена позиция 2 – ВЕЦ „МОМИНА КЛИСУРА" - Доставка и монтаж на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ПСОВ/;
Обособена позиция 3 – ВЕЦ „СЕСТРИМО" - Доставка и монтаж на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ПСОВ/;
Обособена позиция 4 – ВЕЦ „ТЪЖА" - Доставка и монтаж на модулно пречиствателно съоръжение за отпадъчни води /ПСОВ/ с подмяна трасе тръби;
Обособена позиция 5 – Административен район - доставка и монтаж на пречиствателни съоръжения, язовирен район „Розов кладенец";
Обособена позиция 6 – Изграждане на съоръжение за биологично пречистване на канализационните води на кантон „Петрохан", язовирен район „Петрохан";
Обособена позиция 7 – Пречиствателно съоръжение на битово-фекалната канализация на сградата за технологични нужди", язовирен район „Голям Беглик";
Обособена позиция 8 – Пречиствателно съоръжение за отпадъчни води на кантон „Рибница", язовирен район „Чаира";
Обособена позиция 9 – Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), язовирен район „Искър".

Реф. №: 15РП-550А018

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042404


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана02.06.2015 г.
Условия за участие02.06.2015 г.
Протокол23.06.2015 г.

Публична покана с предмет:

"Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на асансьор с 5 /пет/ спирки" във ВЕЦ „Цанков камък", Реф. №: 15ИП-450А016 е оттеглена на 05.06.2015 г. и не е активна.


Наименование:„Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Пещера”, „Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Тешел”, „Оглед на напорен тръбопровод на ВЕЦ „Цанков камък”, „Оглед на напорен тръбопровод № 2 та ПАВЕЦ „Чаира”

 

 

Реф. №: 15РП-Е50А020

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042333


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана01.06.2015 г.
Условия за участие01.06.2015 г.
Протокол22.06.2015 г.
Договор ЛОТ106.07.2015 г.
Договор ЛОТ206.07.2015 г.
Договор ЛОТ306.07.2015 г.
Договор ЛОТ406.07.2015 г.
Справка за извършено плащане01.07.2016 г.
Справка за извършено плащане03.10.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 214.10.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 316.11.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 316.11.2016 г.
Справка за извършено плащане - ОП 106.01.2017 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение - ОП 106.01.2017 г.

Наименование: СМР на хидротехнически съоръжения в две обособенипозиции:
Обособена позиция 1. ВЕЦ „Въча ІІ" - „Оздравителни мероприятия по облицовката на дневен изравнител" и „Противофилтрационни мероприятия на дневен изравнител в частта към реката".
Обособена позиция 2. ВЕЦ „Левски" – Ремонт дневен изравнител.

Реф. №: 15ИП-050А019

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042234


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана28.05.2015 г.
Условия за участие28.05.2015 г.
Протокол07.07.2015 г.
Договор22.07.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Връщане на гаранция за изпълнение25.01.2016 г.

Наименование: "СМР на асансьори в две обособени позиции:
Обособена позиция №1 "Преустройство на асансьорна уредба в язовирна стена „Искър", язовирен район „Искър"
Обособена позиция №2 - "Реконструкция на товарен асансьор в сградата на Управлението на Предприятие „Язовири и каскади" и замяната му с товарна платформа"

Реф. №: 15ИП-М60А035

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042227


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана27.05.2015 г.
Условия за участие27.05.2015 г.
Протокол от работата на комисията24.06.2015 г.
Договор ЛОТ106.07.2015 г.
Договор ЛОТ206.07.2015 г.
Справка за извършено плащане15.03.2016 г.
Справка за извършено плащане28.10.2016 г.

Наименование: „Водолазни услуги в 5 обособени позиции":
Обособена позиция № 1 - Водолазен оглед и почистване от твърди предмети на водовземен отвор на бързопадащ савак на ХГ-1 във ВЕЦ "Ивайловград";
Обособена позиция № 2 - Почистване на участъка пред водовземната решетка на ВЕЦ "Луковит";
Обособена позиция № 3 - Почистване на релсов път и уплътняване на ремонтен затвор "вегитал" на ГНД за ВЕЦ "Пещера";
Обособена позиция № 4 - Почистване на водовземането на основните изпускатели на язовир "Голям Беглик"
Обособена позиция № 5 - Водолазен оглед на водовземната решетка на напорния тръбопровод на ВЕЦ "Росица 1"

Реф. №: 14ИП-Х60А039

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042224


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана27.05.2015 г.
Условия за участие27.05.2015 г.
Протокол12.06.2015 г.
Договор об.п.103.07.2015 г.
Договор об.п.203.07.2015 г.
Договор об.п.303.07.2015 г.
Договор об.п.403.07.2015 г.
Договор об.п.503.07.2015 г.
Справка за извършено плащане31.08.2015 г.
Справка за извършено плащане23.09.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане26.01.2016 г.
Връщане на гаранция за изпълнение - Л0316.02.2016 г.
Връщане на гаранция за изпълнение - Л0416.02.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.

Наименование: „Почистване на наноси във водна кула на ВЕЦ „ПЕЩЕРА"

Реф. №: 15РП – Р60А036

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042222


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана27.05.2015 г.
Условия за участие27.05.2015 г.
Вертикален разрез на „Баташки водносилов път“ – II-ро и III-то стъпало27.05.2015 г.
Вертикален разрез на водна кула на ВЕЦ “Пещера”27.05.2015 г.
Протокол07.07.2015 г.

Наименование: „Доставка на изолатори в две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка и монтаж на 11 броя проходни изолатори на СТ1, страна 110 KV, 20 KV и 6.3 KV във ВЕЦ „Видима."
Обособена позиция № 2 : „Доставка на подпорни изолатори по шинен път на ХГ-1 във ВЕЦ „Алеко"

Реф. №: 15ИП – Р50А017

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9042223


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана27.05.2015 г.
Условия за участие27.05.2015 г.
Разяснение08.06.2015 г.
Протокол07.07.2015 г.

Наименование: "Извънгаранционен сервиз и ремонт на климатичната и вентилационна техника в сградите на всички предприятия и звена на НЕК ЕАД"

Реф. №: 15ТП-У19А031

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041884


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана19.05.2015 г.
Условия за участие19.05.2015 г.
Протокол08.06.2015 г.
Договор19.06.2015 г.
Справки плащане11.09.2015 г.
Справки плащане06.10.2015 г.
Справки плащане21.10.2015 г.
Справки плащане18.11.2015 г.
Справки плащане16.12.2015 г.
Справки плащане17.12.2015 г.
Справки плащане18.01.2016 г.
Справки плащане26.01.2016 г.
Справки плащане10.02.2016 г.
Справки плащане17.02.2016 г.
Справки плащане26.02.2016 г.
Справка за извършено плащане22.03.2016 г.
Справки за извършено плащане03.05.2016 г.
Справка за извършено плащане16.05.2016 г.
Справки за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Справки за извършено плащане25.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Справка за извършено плащане14.10.2016 г.
Справка за извършено плащане19.10.2016 г.
Справка за извършено плащане07.12.2016 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане16.01.2017 г.
Справка за извършено плащане22.02.2017 г.
Справка за извършено плащане22.03.2017 г.
Справка за извършено плащане13.04.2017 г.
Справки за извършено плащане19.06.2017 г.
Справка за извършено плащане26.06.2017 г.
Справка за извършено плащане19.07.2017 г.
Справка за извършено плащане01.08.2017 г.
Справка за извършено плащане22.08.2017 г.

Наименование: ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:
Обособена позиция 1: Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за язовирни райони и ремонтни бази и
Обособена позиция 2: Доставка на непрекъсваеми захранващи устройства (UPS) за нуждите на сектор „Почивно дело"

Реф. №: 15ПП-560А043

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041912


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана19.05.2015 г.
Условия за участие19.05.2015 г.
Разяснения27.05.2015 г.
Протокол02.06.2015 г.
Договор за обособена позиция 124.07.2015 г.
Договор за обособена позиция 224.07.2015 г.
Справка за извършено плащане31.08.2015 г.

Наименование: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги във връзка с Постановление No 127 от 27.05.2013 г. на Министерски съвет в 8 /осем/ обособени позиции"

Реф. №: №15ФС-414А003

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041806


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.05.2015 г.
Условия за участие15.05.2015 г.
Протокол12.06.2015 г.

Наименование: "Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД - ЦУ, ул. "Веслец"  № 5, гр. София"

Реф. №: 15АС-019А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041772


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.05.2015 г.
Условия за участие15.05.2015 г.
Протокол24.06.2015 г.
Договор22.07.2015 г.
Справка плащане11.09.2015 г.
Справка за извършено плащане22.10.2015 г.
Справка за извършено плащане18.11.2015 г.
Справка за извършено плащане16.12.2015 г.
Справка за извършено плащане26.01.2016 г.
Справка за извършено плащане17.02.2016 г.
Справка за извършено плащане22.03.2016 г.
Справка за извършено плащане15.04.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Справка за извършено плащане22.06.2016 г.
Справка за извършено плащане26.08.2016 г.
Справка за извършено плащане08.09.2016 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение03.10.2016 г.

Наименование: "Ушиване и доставка на униформено облекло и обувки, чрез периодични поръчки за нуждите на почивните домове на НЕК ЕАД"

Реф. №: 15ТП-М19А028

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041760


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.05.2015 г.
Условия за участие14.05.2015 г.
Протокол от работата на комисията03.06.2015 г.
Договор об. позиция 115.06.2015 г.
Справка плащане08.09.2015 г.
Справка плащане22.10.2015 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Обобщена справка - м. Декември-ЛО219.01.2016 г.
Договор об. позиция 220.01.2016 г.
Справка за извършено плащане22.06.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2016 г.
Справка за извършено плащане08.03.2017 г.
Справка за извършено плащане03.07.2017 г.
Справки за извършено плащане20.07.2017 г.

Наименование: „Доставка на строителни материали и консумативи за направа на фундамент и монтаж на каруселен струг ІЛ532-І50-В01-01".

Реф. №: 15ИП-850А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041621


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана11.05.2015 г.
Условия за участие11.05.2015 г.
Протокол25.05.2015 г.
Протокол - прекратяване01.07.2015 г.

Наименование: "Доставка на бутилирана вода за питейни цели и пластмасови чаши за еднократна употреба. Предоставяне на диспенсъри с възможност за подгряване и охлаждане на водата за временно безвъзмездно ползване”

Реф. №: 15АС-М19А030

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041522


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана07.05.2015 г.
Условия за участие07.05.2015 г.
Протокол от работата на комисията27.05.2015 г.
Утвърден доклад от работата на комисията26.06.2015 г.
Доклад след проведени преговори13.07.2015 г.
Договор поз.213.07.2015 г.
Договор поз.513.07.2015 г.
Договор поз.713.07.2015 г.
Договор поз.124.07.2015 г.
Договор поз.324.07.2015 г.
Договор поз.424.07.2015 г.
Договор поз.624.07.2015 г.
Справки за извършено плащане31.08.2015 г.
Справки за извършено плащане08.09.2015 г.
Справки за извършено плащане11.09.2015 г.
Справки за извършено плащане06.10.2015 г.
Справки за извършено плащане22.10.2015 г.
Справки за извършено плащане18.11.2015 г.
Обобщена справка м. Октомври Л0220.11.2015 г.
Обобщена справка м. Октомври Л0320.11.2015 г.
Обобщена справка м. Октомври Л0420.11.2015 г.
Обобщена справка м. Октомври Л0620.11.2015 г.
Обобщена справка м. Октомври Л0720.11.2015 г.
Справки за извършено плащане16.12.2015 г.
Справки за извършено плащане17.12.2015 г.
Обобщена справка м. Ноември Л0117.12.2015 г.
Обобщена справка м. Ноември Л0217.12.2015 г.
Обобщена справка м. Ноември Л0317.12.2015 г.
Обобщена справка м. Ноември Л0417.12.2015 г.
Обобщена справка м. Ноември Л0517.12.2015 г.
Обобщена справка м. Ноември Л0617.12.2015 г.
Справки за извършено плащане18.01.2016 г.
Обобщена справка м. Декември Л0119.01.2016 г.
Обобщена справка м. Декември Л0219.01.2016 г.
Обобщена справка м. Декември Л0319.01.2016 г.
Обобщена справка м. Декември Л0419.01.2016 г.
Обобщена справка м. Декември Л0519.01.2016 г.
Обобщена справка м. Декември Л0619.01.2016 г.
Обобщена справка м. Декември Л0719.01.2016 г.
Справки за извършено плащане26.01.2016 г.
Справки за извършено плащане17.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0118.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0218.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0318.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0418.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0518.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0618.02.2016 г.
Обобщена справка - м. ЯНУАРИ-Л0718.02.2016 г.
Справка за извършено плащане26.02.2016 г.
Справки за извършено плащане15.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0118.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0218.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0318.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0418.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0518.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0618.03.2016 г.
Обобщена справка - м. ФЕВРУАРИ-Л0718.03.2016 г.
Справки за извършено плащане22.03.2016 г.
Справка за извършено плащане29.03.2016 г.
Справки за извършено плащане15.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0118.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0218.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0318.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0418.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0518.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0618.04.2016 г.
Обобщена справка - м. МАРТ-Л0718.04.2016 г.
Справки за извършено плащане16.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0118.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0318.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0418.05.2016 г.
Обобщена справка - м. АПРИЛ-Л0618.05.2016 г.
Справка за извършено плащане02.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0116.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0216.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0316.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0416.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0516.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0616.06.2016 г.
Обобщена справка - м. МАЙ-Л0716.06.2016 г.
Справки за извършено плащане22.06.2016 г.
Справка за извършено плащане11.07.2016 г.
Справки за извършено плащане20.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0120.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0320.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0420.07.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮНИ-Л0620.07.2016 г.
Справки за извършено плащане03.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0104.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0204.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0304.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0404.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0504.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0604.08.2016 г.
Обобщена справка - м. ЮЛИ-Л0704.08.2016 г.
Справки за извършено плащане26.08.2016 г.
Освобождаване на гаранции за изпълнение08.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0109.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0209.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0309.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0409.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0509.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0609.09.2016 г.
Обобщена справка - м. АВГУСТ-Л0709.09.2016 г.

Наименование: "Доставка на манометри за съдове под налягане"

Реф. №: 15ИП-Р50А013

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041429


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана04.05.2015 г.
Условия за участие04.05.2015 г.
Отговор на въпроси07.05.2015 г.
Отговор на въпрос07.05.2015 г.
Протокол22.05.2015 г.
Договор12.06.2015 г.
Справка плащане23.09.2015 г.

Наименование: "Извършване на хигиенни услуги в сградата на НЕК ЕАД - ЦУ, ул. "Веслец"  № 5, гр. София"

Реф. №: 15АС-019А029

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041429


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана15.05.2015 г.
Условия за участие15.05.2015 г.

Наименование: Доставка на автоматични перални машини, сушилни машини, комбинирани перални със сушилни и каландри за нуждите на НЕК ЕАД" в две обособени позиции, реф. №15АС-519А027:
Обособена позиция 1 – Доставка на непрофесионални перални машини, сушилни машини и комбинирани перални за нуждите на НЕК ЕАД с място на доставка съгласно Приложение 1;
Обособена позиция 2 – Доставка на професионални и полупрофесионални перални машини, сушилни машини и каландри за нуждите на НЕК ЕАД с място на доставка съгласно Приложение 2

Реф. №: 15АС-519А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9041179


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана24.04.2015 г.
Условия за участие24.04.2015 г.
Съобщение до медиите24.04.2015 г.
Разяснения28.04.2015 г.
Отговор на въпрос29.04.2015 г.
Отговор на въпрос04.05.2015 г.
Протокол19.05.2015 г.
Сключен договор08.06.2015 г.
Сключен договор08.06.2015 г.
Справка за извършено плащане06.07.2015 г.
Справка за извършено плащане28.07.2015 г.
Освобождаване на гаранция за изпълнение25.08.2016 г.

Наименование:„Изработка, доставка и монтаж на врати и витрини", в три лота:
Лот 1: Изработка, доставка и монтаж на врати за сградата на НЕК ЕАД-ЦУ, ул. „Веслец" №5, гр. София
Лот 2: Изработка, доставка и монтаж на врати и витрини за ПОК „Енерго", к.к. Пампорово
Лот 3: Изработка, доставка и монтаж на врати за ВЕЦ „Тешел", с. Борино, област Смолян

Реф. №: 15РП-А19А014

Уникален номер в Регистъра на ОП: 9040719


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Публична покана14.04.2015 г.
Условия за участие14.04.2015 г.
Съобщение до медиите14.04.2015 г.
Протокол27.05.2015 г.
Договор ЛО117.06.2015 г.
Договор ЛО217.06.2015 г.
Протокол09.07.2015 г.
Справка за извършено плащане31.08.2015 г.
Решение за прекратяване13.10.2015 г.
Справка за извършено плащане05.11.2015 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Изготвяне на независим доклад за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: Доставка на 4 броя шредери за нуждите...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на кухненски инвентар -...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Публично състезание

Наименование: "Изграждане защита на водния откос...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на хидравлично и...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на уреди за измерване на...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2