Български енергиен холдинг ЕАД стартира конкурсни процедури за избор на членове (представители на държавата) в съветите на директорите на дъщерните дружества – публични предприятия, попадащи в рамките на холдинга

Процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „Национална Електрическа Компания“ ЕАД

Покана

Информация

Методика

Заявление

Декларация