Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Наименование: „Доставка на материали за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Розов кладенец" с 4 (четири) обособени позиции":
Обособена позиция № 1 – „Доставка на общо строителни материали за язовирни райони „Копринка". „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 2 – „Доставка на инертни материали за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 3 – „Доставка на железни изделия за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 4 – „Доставка на строителни разтвори за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Розов кладенец"

Реф. №: РП15-060А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0026

Статус: Прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Обявление21.07.2015 г.
Документация21.07.2015 г.
Решение за прекратяване16.09.2015 г.

Наименование: „Доставка на материали за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Розов кладенец" с 4 (четири) обособени позиции":
Обособена позиция № 1 – „Доставка на общо строителни материали за язовирни райони „Копринка". „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 2 – „Доставка на инертни материали за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 3 – „Доставка на железни изделия за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Р. кладенец"
Обособена позиция № 4 – „Доставка на строителни разтвори за язовирни райони „Копринка", „Овчарица", „Розов кладенец"

Реф. №: РП15-060А066

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0026

Статус: Отворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение21.07.2015 г.
Обявление21.07.2015 г.
Документация21.07.2015 г.

Наименование: Доставка на сензори за дебитомерни уредби в две обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Доставка на сензори за дебитомерна уредба за ВЕЦ „Цанков камък".
Обособена позиция 2 - Доставка на сензори за дебитомерна уредба за ВЕЦ „ Алеко"

Реф. №: 15ИП-050А027

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0021

Статус: Възложена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.07.2015 г.
Обявление14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Протокол 102.09.2015 г.
Съобщение за отваряне на ценови предложения16.09.2015 г.
Протокол 213.10.2015 г.
Протокол 313.10.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД за избор на изпълнител13.10.2015 г.
Договор Обособена позиция 116.11.2015 г.
Договор Обособена позиция 216.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции за участие16.11.2015 г.
Изпълнение на договор Л0115.01.2016 г.
Справка плащане18.01.2016 г.
Справка плащане15.03.2016 г.
Изпълнение на договор Л0216.03.2016 г.

Наименование: „Изграждане на WEB базирана система за оперативни измервания на язовир "Кърджали" и WEB базирана SKADA в ЦУ - София"

Реф. №: 15ИП-Х60А038

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0023

Статус: Затворена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.07.2015 г.
Обявление14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Отговор29.07.2015 г.
Отговор06.08.2015 г.
Протокол 118.08.2015 г.
Съобщение за отваряне на финансови предложения01.10.2015 г.
Протокол 205.11.2015 г.
Протокол 305.11.2015 г.
Решение05.11.2015 г.
Решение СД05.11.2015 г.
Информация за възстановяване на гаранции за участие21.11.2015 г.

Наименование: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти в две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за ХГ-2 и ХГ-3 във ВЕЦ „Тъжа" и

Обособена позиция 2: Проектиране, изработване, доставка, монтаж, наладка и въвеждане в експлоатация на регулатори на обороти за ХГ-1 и ХГ-2 във ВЕЦ „Мала църква"

Реф. №: 15ИП-550А026

Уникален номер в Регистъра на ОП: 00026-2015-0022

Статус: Частично възложена/ прекратена


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение14.07.2015 г.
Обявление14.07.2015 г.
Документация14.07.2015 г.
Разяснения по чл.29 ал. 2 от ЗОП27.07.2015 г.
Протокол 128.08.2015 г.
Съобщение14.09.2015 г.
Протокол 214.10.2015 г.
Протокол 314.10.2015 г.
Решение на СД на НЕК ЕАД14.10.2015 г.
Решение за прекратяване ОП214.10.2015 г.
Информация за възстановени гаранции10.11.2015 г.
Договор - обособена позиция 120.11.2015 г.
Информация за възстановени гаранции27.11.2015 г.
Договор за подизпълнение30.11.2015 г.
Справка за извършено плащане15.12.2016 г.
Справка за извършено плащане02.05.2017 г.
Изпълнение на договор - ОП 103.05.2017 г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2