Новини

П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Национална електрическа компания ЕАД подписа Договор...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с очаквано снеготопене и прогнозите за...
Прочетете още...
П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В изпълнение на чл.36а от Закона за енергетиката НЕК...
Прочетете още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с  обилните  валежи на територията на...
Прочетете още...
ПРОМЕНЕН Е ГРАФИКЪТ НА РАБОТА НА ВЕЦ „ВЪЧА“ 1, ВЕЦ „ВЪЧА“ 2 И ВЕЦ „КРИЧИМ“

Във връзка с постъпило в „Национална електрическа...
Прочетете още...

Сигнали и предложения

  • Писмени сигнали и жалби могат да се подават на:
    signali@nek.bg

Процедура на договаряне без обявление с предмет: „Извършване на водолазни огледи по сключено рамково споразумение ” №13РП-419А001-Л02/10.01.2014 г.” в 3 /три/ обособени позиции:

Обособена позиция №1 - Водолазен оглед на основен изпускател на язовирна стена “Искър”;

Обособена позиция №2 - Водолазен оглед на основен изпускател на язовирна стена “Кокаляне” и водовземане на ВЕЦ “Кокаляне”;

Обособена позиция №3 - Водолазен оглед на Съоръжения по Главна Напорна Деривация за ВЕЦ “Пасарел”; реф. №14ИП-460А047


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Решение 
Покана 
Приложения 
Договор с приложения14.11.2014г.
Договор с приложения24.11.2014г.
Финансова оферта24.11.2014г.
Гаранция24.11.2014г.
Договор №14ИП-460А047-ЛОТ 115.12.2014г.
Информация за връщане на банкова гаранция18.05.2015г.
Справка за извършено плащане19.05.2015г.
Изпълнение на договор Л0202.12.2015г.
Изпълнение на договор Л0302.12.2015г.
Справка за извършено плащане18.01.2016г.
Връщане на гаранции за изпълнение16.02.2016г.

Съобщения във връзка с чл. 20, ал. 4 от ЗОП

Покана

Наименование: "Доставка на нови матраци за...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на телевизионни...
Прочетете още...
Покана

Наименование: "Доставка на части за...
Прочетете още...

Повече...

Обществени поръчки

Пряко договаряне

Наименование: "Използване на търговските...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Доставка на трансформатори в...
Прочетете още...
Публично състезание

Наименование: "Изпълнение по проект на нова...
Прочетете още...

Повече...

yadenitza-bg

 

 bannerv2