Покана

Наименование: Доставка на помпи за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 30.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.06.2023 г.
Образец на оферта01.06.2023 г.
Техническа спецификация01.06.2023 г.
Таблица за съответствие01.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти26.06.2023 г.