Покана

Наименование: Доставка на осветителни тела, лампи, пускови устройства и резервни части за осветителни тела за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 30.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.06.2023 г.
Образец на оферта08.06.2023 г.