Покана

Наименование: Доставка на индуктивни сензори за положение на преливните сегментни затвори на язовир „Цанков камък“, язовирен район „Въча“

Статус: Активна до: 11.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.06.2023 г.
Техническа спецификация12.06.2023 г.
Проект на договор12.06.2023 г.
Предложение за изпълнение12.06.2023 г.
Таблица за съответствие12.06.2023 г.
Ценово предложение12.06.2023 г.
Ценова таблица12.06.2023 г.
Администраривни сведения и образци на декларации12.06.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока05.07.2023 г.