Покана

Наименование: Заверка и ремонт при необходимост на тахографи и ограничители на скоростта монтирани на МПС, собственост на НЕК ЕАД

Статус: Активна до: 16.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана06.06.2023 г.
Техническа спецификация06.06.2023 г.
Предложение за изпълнение на поръчката06.06.2023 г.
Ценово предложение06.06.2023 г.
Договор-проект 06.06.2023 г.
Информационен лист на участника 06.06.2023 г.
Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП 06.06.2023 г.
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител06.06.2023 г.