Покана

Наименование: Доставка и монтаж на алуминиева дограма за помещение за ОИ на язовирна стена „Станкови бараки“, язовирен район „Чаира“

Статус: Активна до: 07.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти03.07.2023 г.