Покана

Наименование: Доставка и монтаж на 1 брой UPS 20 kVa нуждите на предприятие „Язовири и каскади

Статус: Активна до: 16.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.04.2023 г.
Техническа спецификация20.04.2023 г.
Образец на оферта20.04.2023 г.