Покана

Наименование: Ремонт стълбище административна
сграда (епоксиден под с каменна посипка)

Статус: Активна до: 26.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.06.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти21.06.2023 г.