Покана

Наименование: Доставка на обзавеждане за кантон „Куртово“

Статус: Активна до: 23.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.05.2023 г.
Образец на оферта30.05.2023 г.
Техническа спецификация30.05.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока19.06.2023 г.