Покана

Наименование: Изготвяне на конструктивно становище за две сгради в обект Производствена база към управление на предприятие „Язовири и каскади

Статус: Активна до: 28.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.04.2023 г.
Образец на оферта19.04.2023 г.