Покана

Наименование: Доставка на хидроизолационни материали за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 28.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана05.04.2023 г.
Удължаване на срока за подаване на оферти26.04.2023 г.