Покана

Наименование: „Доставка на уплътнителен елемент за компенсатори на ГНД за ВЕЦ „Тешел“ за нуждите на Предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 28.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.05.2023 г.
Образец на оферта12.05.2023 г.
Техническа спецификация12.05.2023 г.
Таблица на съответствие12.05.2023 г.