Покана

Наименование: Доставка на кафе-машини за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 15.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана30.05.2023 г.
Образец на оферта30.05.2023 г.
Техническа спецификация30.05.2023 г.
Таблица на съответствие30.05.2023 г.
Количествена сметка30.05.2023 г.