Покана

Наименование: „Доставка на дограма за санитарни възли на административна сграда на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до: 31.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.03.2023 г.
Уведомление за удължаване на срока за получаване на оферти23.03.2023 г.