Покана

Наименование: Доставка на крикове за нуждите на предприятие „Язовири и каскади“

Статус: Активна до 28.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана 09.06.2023 г.
Техническа спецификация 09.06.2023 г.
Оферта образец 09.06.2023 г.
Таблица за съответствие 09.06.2023 г.