newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на луксметър за нуждите на Орган за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С“

Статус: Валидна до 24.02.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация17.02.2023 г.
Техническа спецификация17.02.2023 г.
Индикативно предложение17.02.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Избор на консултант за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционен проект: „Възстановяване на щетите на конструкцията на изтичалото на ВЕЦ „Девин“ и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на СМР за обект: „Възстановяване на щетите на конструкцията на изтичалото на ВЕЦ „Девин“

Статус: Валидна до 20.02.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация14.02.2023 г.
Индикативно предложение14.02.2023 г.
Техническа спецификация14.02.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Калибриране на технически средства“ в обособени позиции:
по Обособена позиция № 1 – „Калибриране на технически средства – Амперметър и Волтметър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 2 – „Калибриране на техническо средство – Високоволтова уредба от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 3 – „Калибриране на технически средства – Уреди за измерване на температура и влажност на въздуха от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 4 – „Калибриране на техническо средство – Измерител на интервали от време от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 5 – „Калибриране на техническо средство – Микроомметър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 6 – „Калибриране на техническо средство – Ватметър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 7 – „Калибриране на техническо средство – Ролетка от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 8 – „Kалибриране на технически средства – Цифрови термометри по EN ISO/IEC 17025”.

Статус: Валидна до 24.02.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация13.02.2023 г.
Техническа спецификация13.02.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 113.02.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 213.02.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 313.02.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 413.02.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 513.02.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 613.02.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 713.02.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 813.02.2023 г.
Съобщение удължаване срок21.02.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Доставка на DGA датчици (газ и масло анализатори)“

Статус: Активна до 16.02.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация09.02.2023 г.
Индикативно предложение - образец09.02.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Статус: Валидна до 20.02.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация09.02.2023 г.
Индикативно предложение09.02.2023 г.
Техническа спецификация09.02.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Доставка на софтстартери за ПТВ във ВЕЦ "Пещера"

Статус: валидна до 21.02.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.02.2023 г.
Индикативно предложение08.02.2023 г.
Техническа спецификация08.02.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: „Доставка на аерозоли, смоли и силиконни лепила за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“ в обособени позиции
ОП 1: Доставка на аерозоли за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“
ОП 2: Доставка на смоли, силикони и лепила за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

Статус: валидна до 21.02.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана08.02.2023 г.
Индикативно предложение08.02.2023 г.
Техническа спецификация08.02.2023 г.
ТС208.02.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на датчици и материали за дебитомерна уредба във ВЕЦ „Цанков камък“

Статус: Валидна до 17.02.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация07.02.2023 г.
Индикативно предложение07.02.2023 г.
Техническа спецификация07.02.2023 г.

покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Бял извор" - Доставка на електромеханично оборудване на метална врата

Статус: валидна до 16:00 часа на 13.02.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана03.02.2023 г.
индикативно предложение 03.02.2023 г.
Техническа спецификация03.02.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на резервни филтри и адаптери за UV системи за дезинфекция на питейните води

Статус: Валидна до 10.02.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение02.02.2023 г.
Индикативно предложение02.02.2023 г.
Индикативно предложение02.02.2023 г.
КСС02.02.2023 г.
Приложение към ТС02.02.2023 г.
Техническа спецификация02.02.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ "Бял извор" - Ремонт покрив сграда водохващане

Статус: валидна до 07.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Индикативно предложение02.02.2023 г.
Техническа спецификация02.02.2023 г.
Покана02.02.2023 г.
СЪОБЩЕНИЕ17.02.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Изпитване за функционална годност на апаратура за безразрушителен контрол за дейността на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия“ от вида С”

Статус: Валидна до 03.02.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация31.01.2023 г.
Индикативно предложение31.01.2023 г.
Техническа спецификация31.01.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на консумативи за безразрушителен контрол за нуждите на Органа за контрол „Контрол по дефектоскопия” от вида С”

Статус: Валидна до 03.02.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация31.01.2023 г.
Индикативно предложение31.01.2023 г.
Техническа спецификация31.01.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: ВЕЦ "Устово" - Изготвяне на проектни решения за рибни проходи на водохващания на р.Черна и р.Бяла

Статус: Валидна до 27.01.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение26.01.2023 г.
Индикативно предложение26.01.2023 г.
Техническа спецификация26.01.2023 г.
приложение26.01.2023 г.
приложение 126.01.2023 г.
приложение 226.01.2023 г.
приложение 326.01.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: ВЕЦ "Видима" - Подмяна на въздушна линия 0,4 kV за захранване на силовата и осветителната инсталация на водохващане "Лява Видима" с такава от изолиран усукан алуминиев проводник

Статус: Валидна до 20.01.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение11.01.2023 г.
Индикативно предложение11.01.2023 г.
Техническа спецификация12.01.2023 г.
Схема12.01.2023 г.

покана за пазарна консултация

Наименование: “Огледи на напорни тръбопроводи” в обособени позиции:
Обособена позиция № 1 - “Oгледи на напорни тръбопроводи за ВЕЦ "Алеко", ВЕЦ "Бял извор", ВЕЦ "Въча 1", ВЕЦ "Кричим", ВЕЦ "Цанков камък", ПАВЕЦ "Орфей", ВЕЦ "Въча II", ВЕЦ "Девин", ВЕЦ "Устово";
Обособена позиция № 2 – “Оглед на напорен тръбопровод във ВЕЦ "Бели Искър", ВЕЦ "Мала църква";
Обособена позиция № 3 – “Огледи на напорни тръбопроводи на ВЕЦ "Сестримо", ПАВЕЦ "Белмекен", ПАВЕЦ "Чаира", ВЕЦ "Момина клисура"

Статус: валидна до 23.01.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана 20.12.2022 г.
индикативно предложение ОП1 20.12.2022 г.
индикативно предложение ОП3 20.12.2022 г.
индикативно предложение ОП2 20.12.2022 г.
Техническа спецификация ОП2 20.12.2022 г.
Техническа спецификация ОП1 20.12.2022 г.
Техническа спецификация ОП3 20.12.2022 г.
   

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: „БУ Пловдив – Покривна фотоволтаична система – 200 kWp – Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация“,

Статус: валидна до 30.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.12.2022 г.
Индикативно предложение15.12.2022 г.
Техническа спецификация15.12.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: „Ревизия на генераторни прекъсвачи“ в обособени позиции.
Обособена позиция 1 - ВЕЦ Пещера – Вакуумни генераторни прекъсвачи ХГ1, ХГ2,ХГ3, ХГ4 – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.
Обособена позиция 2 – ПАВЕЦ Орфей – Генераторни прекъсвачи ХГ1,ХГ2, ХГ3 – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.
Обособена позиция 3 – ПАВЕЦ Орфей – Вакуумен генераторен прекъсвач – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация.

Статус: валидна до 22.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана15.12.2022 г.
Индикативно предложение15.12.2022 г.
Индикативно предложение15.12.2022 г.
Индикативно предложение15.12.2022 г.
тс115.12.2022 г.
тс215.12.2022 г.
тс315.12.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "ВЕЦ "Видима" - Изготвяне на проект за реконструкция на съществуващи водохващания на реки Пръскалска и Лява Видима"

Статус: валидна до 16:00 часа на 22.12.2022г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация13.12.2022 г.
индикативно предложение13.12.2022 г.
покана13.12.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Ревизия на генераторни прекъсвачи“ в обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „ВЕЦ "Пещера" - Вакуумни генераторни прекъсвачи ХГ1, ХГ2, ХГ3, ХГ4 - проектиране доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация;
Обособена позиция № 2 - ПАВЕЦ "Орфей" - Генераторни прекъсвачи ХГ1, ХГ2, ХГ3 - проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация;
Обособена позиция № 3 - ПАВЕЦ "Орфей", ХА4 - Вакуумен генераторен прекъсвач - проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

Статус: валидна до 16:00 часа на 22.12.2022г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация ОП113.12.2022 г.
Техническа спецификация ОП213.12.2022 г.
чертежи ОП213.12.2022 г.
Техническа спецификация ОП313.12.2022 г.
чертежи ОП313.12.2022 г.
индикативно предложение ОП113.12.2022 г.
индикативно предложение ОП213.12.2022 г.
индикативно предложение ОП313.12.2022 г.
покана13.12.2022 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.