newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Изготвяне на хидрогеоложка документация, необходима за стартиране на процедури по издаване на разрешителни за водовземане на подземни води по Закона за водите в Почивна станция „Цигов чарк“, Помпена станция „Тошков чарк“, Помпена станция „Сърнена река“ и Помпена станция „Дженевра“ в 4 (четири) обособени позиции:
ОП1: Почивна станция „Цигов чарк“ - 3 бр. каптирани естествени извори
ОП2: Помпена станция „Тошков чарк“ - 1 бр. каптиран естествен извор
ОП3: Помпена станция „Сърнена река“ - 1 бр. каптиран естествен извор
ОП4: Помпена станция „Дженевра“ - 1 бр. каптиран естествен извор

Статус: валидна до 30.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана12.12.2022 г.
Индикативно предложение12.12.2022 г.
Техническа спецификация12.12.2022 г.

покана за индикативно предложение

Наименование: "Проектиране, изработване, доставка и монтаж на нови работни колела за ХГ-1 и ХГ-2 във ВЕЦ "Луковит"

Статус: валидна до 16:00 часа на 20.01.2023г


Електронна преписка:Дата на обявяване:
СЪОБЩЕНИЕ16.01.2023 г.
покана19.01.2023 г.
индикативно предложение19.01.2023 г.
Техническа спецификация19.01.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на технически газове за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи” през 2023 г. в обособени позиции”
Обособена позиция 1 – „Доставка на кислород, азот, въглероден диоксид, аргон, газови смеси за заваряване и ацетилен“;
Обособена позиция 2 – „Доставка на пропан – бутан“.

Статус: Валидна до 08.12.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация06.12.2022 г.
Техническа спецификация06.12.2022 г.
Индикативно предложение по ОП106.12.2022 г.
Индикативно предложение по ОП206.12.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Обслужване на апаратура за безразрушителен контрол”

Статус: Валидна до 01.12.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация29.11.2022 г.
Индикативно предложение29.11.2022 г.
Техническа спецификация29.11.2022 г.

Покана за индикативна оферта

Наименование: „Услуги по ремонт и поддържане на електрически трансформатори“ в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „ВЕЦ „Видима“ - Ремонт на янсенов регулатор на СТ 1“;
Обособена позиция № 2: „ВЕЦ „Видима“ - Ремонт на СТ2 и СТ3“

Статус: Удължен срок за индикативни оферти до 20.01.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Съобщение11.01.2023 г.
Техническа спецификация по ОП112.01.2023 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОП112.01.2023 г.
Количествена-сметка ОП112.01.2023 г.
Техническа спецификация по ОП212.01.2023 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОП212.01.2023 г.
Количествена-сметка ОП212.01.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Рехабилитация на статор и ротор на хидрогенератори в ОП:
Обособена позиция 1 – ВЕЦ „Девин“ – Рехабилитация на статор и ротор на ХГ-1;
Обособена позиция 2 – ВЕЦ „Кричим“ – Рехабилитация на статор на ХГ-2;
Обособена позиция 3 – ПАВЕЦ „Орфей“ – Рехабилитация на статор и ротор на ХГ-2.

Статус: Валидна до 08.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение24.11.2022 г.
Индикативно предложение24.11.2022 г.
Индикативно предложение24.11.2022 г.
Техническа спецификация24.11.2022 г.
Техническа спецификация24.11.2022 г.
Техническа спецификация24.11.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Диагностика на аварийни дизел генератори в ПАВЕЦ Чира и ПАВЕЦ Белмекен

Статус: Валидна до 28.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта22.11.2022 г.
Индикативно предложение22.11.2022 г.
Техническа спецификация22.11.2022 г.
Индикативно предложение22.11.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Ремонт на гориво нагнетателна помпа (ГНП) на дизел генератор ВЕЦ "Ивайловград"

Статус: Валидна до 25.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта18.11.2022 г.
Техническа спецификация18.11.2022 г.
Индикативно предложение18.11.2022 г.
Индикативно предложение18.11.2022 г.
Съобщение18.11.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Доставка на въздухоохладители за ХГ3 и ХГ4 на ВЕЦ Батак

Статус: валидна до 02.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.11.2022 г.
Индикативно предложение17.11.2022 г.
Техническа спецификация17.11.2022 г.
Чертеж 117.11.2022 г.
Чертеж 217.11.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Проектиране и доставка на нови въздухоохладители за охладителна система на генераторите на ХГ-1, ХГ-2, ХГ-3, ХГ-4 и ХГ-5 във ВЕЦ „Пещера“

Статус: валидна до 02.12.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана17.11.2022 г.
Индикативно предложение17.11.2022 г.
Техническа спецификация17.11.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ „Видима“ - Подмяна на въздушна линия 0,4 kV за захранване на силовата и осветителната инсталация на водохващане “Лява Видима” с такава от изолиран усукан алуминиев проводник“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 09.12.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация17.11.2022 г.
Индикативно предложение17.11.2022 г.
Техническа спецификация17.11.2022 г.
Схема17.11.2022 г.
Съобщение06.12.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Рехабилитация на ХГ2 и ХГ3 – статор и ротор във ВЕЦ „Бял извор“

Статус: Валидна до 21.11.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация15.11.2022 г.
Индикативно предложение15.11.2022 г.
Техническа спецификация15.11.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ "Ивайловград"-Възстановяване на настилка и конструкция мост по проект

Статус: валидна до 30.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.11.2022 г.
Индикативно предложение09.11.2022 г.
Техническа спецификация09.11.2022 г.
Количествена сметка09.11.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ Мала Църква - Ремонт фасада сградоцентралата на ВЕЦ

Статус: валидна до 24.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.11.2022 г.
Индикативно предложение02.11.2022 г.
Техническа спецификация02.11.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ Троян 1 - Укрепване на конструкция на сградоцентрала - проектиране

Статус: валидна до 24.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана02.11.2022 г.
Индикативно предложение02.11.2022 г.
Техническа спецификация02.11.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: ПАВЕЦ "Белмекен" - вътрешен оглед на напорен тръбопровод

Статус: Валидна до 07.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение31.10.2022 г.
Индикативно предложение31.10.2022 г.
Индикативно предложение31.10.2022 г.
Техническа спецификация31.10.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ „Бели Искър“ – Нови дросел клапи и тръбни участъци в апаратна камера – проектиране, изработка, доставка и монтаж“

Статус: Валидна до 18.11.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация28.10.2022 г.
Индикативно предложение28.10.2022 г.
Техническа спецификация28.10.2022 г.

Покана за индиактивно предложение

Наименование: Доставка на газоабсорбиращо масло за нуждите на ПВЕЦ

Статус: Валидна до 03.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение27.10.2022 г.
Индикативно предложение27.10.2022 г.
Индикативно предложение27.10.2022 г.
Техническа спецификация27.10.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ Батак- Ремонт покрив командно-административна сграда ВЕЦ

Статус: валидна до 25.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.10.2022 г.
Индикативно предложение26.10.2022 г.
Техническа спецификация26.10.2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ08.11.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ПАВЕЦ "Белмекен"- Основен ремонт на покривна конструкция на комплексна битова сграда и стол

Статус: валидна до 25.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана26.10.2022 г.
Индикативно предложение26.10.2022 г.
Техническа спецификация26.10.2022 г.
Чертеж 126.10.2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ08.11.2022 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.