newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Калибриране на технически средства“ в обособени позиции:
по Обособена позиция № 1 – „Калибриране на технически средства – Микроомметър от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 2 – „Калибриране на техническо средство – Уредба за изпитване на диелектрична якост от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 3 – „Калибриране на технически средства – Уреди за измерване на температура на въздуха от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 4 – „Калибриране на техническо средство – Цифрови термометри от акредитиранa лаборатория по EN ISO/IEC 17025”;
по Обособена позиция № 5 – „Калибриране на технически средства за измерване на неелектрически величини, използвани в лаборатория ЛИЕХХГВП”;
по Обособена позиция № 6 – „Калибриране на технически средства за измерване на електрически величини, използвани в лаборатория ЛИЕХХГВП“;

Статус: Валидна до 09.02.2024


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация31.01.2024 г.
Покана31.01.2024 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОП131.01.2024 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОП231.01.2024 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОП331.01.2024 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОП431.01.2024 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОП531.01.2024 г.
ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОП631.01.2024 г.

Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет:

Наименование: "Доставка и монтаж на климатични системи за нуждите на предприятие "Водноелектрически централи"

Статус: валидна до 16:00 часа на 17.11.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
индикативно предложение 01.11.2023 г.
покана01.11.2023 г.
Техническа спецификация01.11.2023 г.

Покана за пазарна консултация по обществена поръчка с предмет:

Наименование: "Нови силови трансформатори от 1 MVA до 10 MVA" в обособени позиции за нуждите на Предприятие ВЕЦ :
Обособена позиция 1 - ВЕЦ "Бели Искър" Трифазен трансформатор 110/20 kV; 6,3 MVA - 1 брой - доставка и монтаж;
Обособена позиция 2 - ВЕЦ "Тъжа" Трифазен трансформатор 20/6,3 kV; 3.15 MVA - 1 брой - доставка;
Обособена позиция 3 - ВЕЦ "Видима" Трифазен трансформатор 20/6,3 kV; 2500 kVA - 2 броя - доставка

Статус: валидна до 16:00 часа на 17.11.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
индикативно предложение ОП101.11.2023 г.
индикативно предложение ОП201.11.2023 г.
индикативно предложение ОП 301.11.2023 г.
Техническа спецификация ОП101.11.2023 г.
индикативно предложение ОП201.11.2023 г.
индикативно предложение ОП301.11.2023 г.
покана01.11.2023 г.

Покана за пазарна коснултация по обществена поръчка с предмет:

Наименование: 
„ПАВЕЦ „Чаира“ – Обследване и анализ на техническото състояние на маслонапълнен кабел 400 kV“

Статус: валидна до 16:00 часа на 20.11.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
индикативно предложение 01.11.2023 г.
покана01.11.2023 г.
Техническа спецификация - английски език01.11.2023 г.
Техническа спецификация01.11.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Нови силови трансформатори над 10MVA в обособени позиции за нуждите на ПВЕЦ
Обособена позиция 1 – ВЕЦ „Сестримо“ трифазен трансформатор 220/10,5kV; 150 MVA – 1 брой – доставка и монтаж;
Обособена позиция 2 – ПАВЕЦ „Белмекен“ еднофазен трансформатор 220/10,5 kV; 55 MVA – 3 броя – доставка и монтаж.

Статус: Валидна до 08.12.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение23.10.2023 г.
Индикативно предложение23.10.2023 г.
Индикативно предложение23.10.2023 г.
Техническа спецификация23.10.2023 г.
Техническа спецификация23.10.2023 г.
Съобщение13.11.2023 г.
Съобщение04.12.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка на съединителни накрайници за SF6 съоръжения“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни предложения до 14.11.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация23.10.2023 г.
Техническа спецификация23.10.2023 г.
Индикативно предложение23.10.2023 г.
Съобщение06.11.2023 г.
Индикативно предложение Трега ООД15.11.2023 г.
Индикативно предложение Елконтрол ООД15.11.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Ремонт на релейни защити"

Статус: валидна до 16:00 часа на 25.10.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
индикативно предложение 06.10.2023 г.
Техническа спецификация на БГ06.10.2023 г.
покана06.10.2023 г.
Техническа спецификация на ENG06.10.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на индикативни предложения30.10.2023 г.

Покана з индикативно предложение

Наименование: Доставка на нова ел. задвижка за ПА-2 в Пс "Тошков Чарк"

Статус: Валидна до 12.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение28.09.2023 г.
Индикативно предложение28.09.2023 г.
Индикативно предложение28.09.2023 г.
Техническа спецификация28.09.2023 г.
Съобщение09.10.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Проектиране на допълнителни заземителни инсталации в обособени позиции“
Обособена позиция 1 – ВЕЦ „Алеко“ - Проектиране на допълнителна заземителна инсталация за подобряване съпротивлението на съществуващата мълниезащитна заземителна уредба на сградоцентрала и апаратна камера.
Обособена позиция 2 – ВЕЦ „Тополница“ – Проектиране на допълнителна заземителна инсталация за подобряване съпротивлението на съществуващата защитна заземителна уредба.

Статус: Валидна до 13.10.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация25.09.2023 г.
Индикативно предложение25.09.2023 г.
Индикативно предложение25.09.2023 г.
Техническа спецификация25.09.2023 г.
Техническа спецификация25.09.2023 г.
Съобщение06.10.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ПАВЕЦ „Белмекен“ – Разединители 220kV – 7 бр. доставка“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти 20.10.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация20.09.2023 г.
Техническа спецификация20.09.2023 г.
Индикативно предложение20.09.2023 г.
Съобщение05.10.2023 г.
Индикативно предложение23.10.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Подмяна на покривно покритие и възстановяване на фасада във ВЕЦ „Пещера“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни предложения до 12.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация31.08.2023 г.
Техническа спецификация31.08.2023 г.
Индикативно предложение31.08.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на смазочни материали за ПВЕЦ
ОП1 - Доставка на специфични смазки и греси
ОП2 - Доставка на вазелин технически
ОП3 - Доставка на грес възстановителна

Статус: Валидна до 08.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение29.08.2023 г.
Индикативно предложение29.08.2023 г.
Индикативно предложение29.08.2023 г.
Техническа спецификация29.08.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Услуги по изпиране на спално бельо, кърпи, покривки, завеси, одеяла и възглавници за нуждите на места за настаняване – стаи за гости и почивни домове на Предприятие ВЕЦ“ в обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Услуги по изпиране на спално бельо, кърпи, покривки, завеси, одеяла и възглавници - „Стаи за гости, гр. Кърджали“ и „Къща за гости „Студен кладенец“.
Обособена позиция № 2: „Услуги по изпиране на спално бельо, кърпи, покривки, завеси, одеяла и възглавници - „Стаи за гости, Предприятие ВЕЦ“, гр. Пловдив.
Обособена позиция № 3: „Услуги по изпиране на спално бельо, кърпи, покривки, завеси, одеяла и възглавници - „Стаи за гости, курорт „Чаира“, бл.2, почивна станция „Беглика“, почивна база „Бунгала Цигов Чарк“.

Статус: Краен срок за представяне на оферти до 16:00 ч. на 25.08.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация18.08.2023 г.
Техническа спецификация18.08.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 118.08.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 218.08.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 318.08.2023 г.
Индикативни предложения от "ЕЙНДЖЪЛ-АЗ" ЕООД28.08.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: ”Абонаментно техническо поддържане и ремонт на дизел генератори, компресори и дизел помпа в обектите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи” – гр. Пловдив.

Статус: Краен срок за представяне на индикативни предложения до 28.08.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация17.08.2023 г.
Техническа спецификация17.08.2023 г.
Индикативно предложение17.08.2023 г.
индикативно предложение Алфа Грисин21.09.2023 г.
индикативно предложение Еврогруп 3321.09.2023 г.
приложение 121.09.2023 г.
приложение 221.09.2023 г.
приложение 321.09.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Абонаментно обслужване и ремонт на хидравлични станции /помпи/, динамометрични ключове /глави/ и динамометрични касетъчни ключове /касети/, производство на фирмата „HYTORC“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни оферти до 01.09.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация17.08.2023 г.
Индикативно предложение17.08.2023 г.
Техническа спецификация17.08.2023 г.
Индикативно предложение от ЕТ "КАМИЛ ПРИМ - Румен Станоев"05.09.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Доставка и монтаж на модулни пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), ВЕЦ „Пещера“;
Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), ВЕЦ „Кърджали“;
Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), ВЕЦ „Видима“;
Обособена позиция 4: Доставка и монтаж на модулна пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), ВЕЦ „Бял извор“.

Статус: Валидна до 31.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение04.08.2023 г.
Индикативно предложение04.08.2023 г.
Индикативно предложение04.08.2023 г.
Техническа спецификация Пещера04.08.2023 г.
Схема Пещера04.08.2023 г.
Техническа спецификация Кърджали04.08.2023 г.
Схема Кърджали04.08.2023 г.
Техническа спецификация Видима04.08.2023 г.
Схема Видима04.08.2023 г.
Техническа спецификация Бял извор04.08.2023 г.
Съобщение удължаване срок23.08.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: „Тригодишна доставка на лакове, бои, аерозоли, смоли, силикони и лепила за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“
Обособена позиция 1: „Тригодишна доставка на антикорозионни материали за нуждите на НЕК ЕАД”;
Обособена позиция 2: „ Тригодишна доставка на бои и консумативи за нуждите на НЕК ЕАД“;
Обособена позиция 3: „Тригодишна доставка на аерозоли за нуждите на НЕК ЕАД “;
Обособена позиция 4: „Тригодишна доставка на смоли, силикони и лепила за нуждите на НЕК ЕАД “.

Статус: Валидна до 01.09.23 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение04.08.2023 г.
Индикативно предложение04.08.2023 г.
Индикативно предложение04.08.2023 г.
Техническа спецификация04.08.2023 г.
Съобщение удължаване срок24.08.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: „Доставка на материали, свързани със строителството в обособени позиции за нуждите на ПВЕЦ“.
Обособена позиция 1 – Доставка на строителни материали за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“
Обособена позиция 2 – Доставка на арматурни железа и електрозаварени армировъчни мрежи за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“
Обособена позиция 3 – Доставка на строителен камък за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“
Обособена позиция 4 – Доставка на сгъваеми стълби за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“
Обособена позиция 5 – Доставка на габиони за нуждите на Предприятие „Водноелектрически централи“

Статус: Валидна до 01.09.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение03.08.2023 г.
Индикативно предложение03.08.2023 г.
Индикативно предложение03.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП103.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП203.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП303.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП403.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП503.08.2023 г.
Съобщение удължаване срок22.08.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Тригодишна доставка на електрически материали, кабели, проводници, осветителни тела, лампи и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции“
Обособена позиция 1: „Тригодишна доставка на електрически материали и оборудване за нуждите на НЕК ЕАД”
Обособена позиция 2: „Тригодишна доставка на кабели и проводници за нуждите на НЕК ЕАД”
Обособена позиция 3: „Тригодишна доставка на осветителни тела, лампи и резервни части за осветление за нуждите на НЕК ЕАД”

Статус: валидна до 16:00 часа на 25.08.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана02.08.2023 г.
индикативно предложение ОП102.08.2023 г.
индикативно предложение ОП202.08.2023 г.
индикативно предложение ОП302.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП102.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП202.08.2023 г.
Техническа спецификация ОП302.08.2023 г.
индикативно предложение ОП3 - Полседен вариант03.08.2023 г.
съобщение31.08.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на широкоформатен скенер за нуждите на предприятие ВЕЦ

Статус: Валидна до 09.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение27.07.2023 г.
Индикативно предложение27.07.2023 г.
Индикативно предложение27.07.2023 г.
Техническа спецификация27.07.2023 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.