newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Покана за пазарна консултация

Наименование: „ПАВЕЦ "Чаира" Нов дизел генератор 1000 кVA – 1 брой – проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация“

Статус: Валидна до 16:00 часа на 23.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация11.05.2023 г.
Техническа спецификация11.05.2023 г.
Индикативно предложение11.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка на уреди, материали и оборудване за заваряване и запояване за нуждите на Предприятие „ВЕЦ“

Статус: Валидна до: 16:00 часа на 19.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация10.05.2023 г.
Индикативно предложение10.05.2023 г.
Техническа спецификация10.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ Кърджали - подмяна на покривно покритие, сградоцентрала и столова

Статус: Валидна до 22.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация04.05.2023 г.
Индикативно предложение04.05.2023 г.
Индикативно предложение04.05.2023 г.
Техническа спецификация04.05.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Хардуерни устройства и софтуер за изграждане на система за киберзащита на управляващи системи във ВЕЦ/ПАВЕЦ - доставка, инсталиране, конфигуриране, въвеждане в експлоатация и поддръжка на централизирано решение за информационна сигурност, събиране, анализ и управление на събития, свързани със сигурността на управляващите системи във ВЕЦ/ПАВЕЦ“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни оферти до 16.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация03.05.2023 г.
Техническа спецификация03.05.2023 г.
Индикативно предложение03.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на записващи устройства за нуждите на ПВЕЦ

Статус: Валидна до 05.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение02.05.2023 г.
Индикативно предложение02.05.2023 г.
Индикативно предложение02.05.2023 г.
Техническа спецификация02.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Услуга за аварийно-смукателни вентилационни системи и система за контрол на елегаз“ в обособени позиции:
Обособен позиция 2 – „Ревизия и ремонт на аварийно-смукателни вентилационни системи и системи за контрол на елегаз за ПАВЕЦ „Орфей“

Статус: Валидна до 05.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение02.05.2023 г.
Индикативно предложение02.05.2023 г.
Техническа спецификация02.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Студен кладенец" - КРУ 20 kV за ХГ-6 - проектиране, доставка и монтаж, въвеждане в експлоатация

Статус: Валидна до 06.06.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение28.04.2023 г.
Индикативно предложение28.04.2023 г.
Индикативно предложение28.04.2023 г.
Чертеж28.04.2023 г.
Чертеж28.04.2023 г.
Чертеж28.04.2023 г.
Чертеж28.04.2023 г.
Чертеж28.04.2023 г.
Съобщение15.05.2023 г.
Съобщение30.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Термовизионни камери за заснемане на термограми при различни режими на работа на електрически съоръжения в енергийни обекти - доставка

Статус: Валидна до 11.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация27.04.2023 г.
Индикативно предложение27.04.2023 г.
Индикативно предложение27.04.2023 г.
Техническа спецификация27.04.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Модернизация и пълна автоматизация за дистанционно управление на ВЕЦ“
Обособена позиция № 1: „Изграждане на единен оперативен център – проектиране, доставка, модернизация и въвеждане в експлоатация“
Обособена позиция № 2: „ВЕЦ "Левски" - Модернизация и пълна автоматизация за дистанционно управление на ВЕЦ“

Статус: валидна до 16:00 часа на 05.06.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана24.04.2023 г.
индикативно предложение ОП124.04.2023 г.
индикативно предложение ОП224.04.2023 г.
Техническа спецификация ОП224.04.2023 г.
приложение 124.04.2023 г.
приложение 224.04.2023 г.
приложение 324.04.2023 г.
приложение 424.04.2023 г.
приложение 524.04.2023 г.
приложение 624.04.2023 г.
приложение 724.04.2023 г.
приложение 824.04.2023 г.
приложение 924.04.2023 г.
приложение 1024.04.2023 г.
приложение 1124.04.2023 г.
приложение 1224.04.2023 г.
приложение 1324.04.2023 г.
приложение 1424.04.2023 г.
Техническа спецификация ОП124.04.2023 г.
съобщение16.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка за специализирана апаратура“ в обособени позиции:
Обособена позиция 1 – „Доставка на термовизионна камера“;
Обособена позиция 2 – „Доставка на апаратура за извършване на химичен анализ на метала“;
Обособена позиция 3 – „Доставка на микроскоп, преносим, за директен оглед и металографски анализ“;
Обособена позиция 4 – „Доставка на комплект инструменти за металографски анализ“.

Статус: Валидна до 02.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение24.04.2023 г.
Индикативно предложение24.04.2023 г.
Индикативно предложение24.04.2023 г.
Техническа спецификация ОП124.04.2023 г.
Техническа спецификация ОП224.04.2023 г.
Техническа спецификация ОП324.04.2023 г.
Техническа спецификация ОП424.04.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: “Услуги за аварийно-смукателни вентилационни системи и система за контрол на елегаз” в обособени позиции:
Обособена позиция 2 – „Ревизия и ремонт на аварийно–смукателни вентилационни системи и системи за контрол на елегаз за ПАВЕЦ „Орфей“

Статус: валидна до 16:00 часа на 28.04.2023 г


Електронна преписка:Дата на обявяване:
индикативно предложение 24.04.2023 г.
покана24.04.2023 г.
Техническа спецификация24.04.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Презаливане на резервен турбинен лагер за ВЕЦ „Батак“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни предложения до 03.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация24.04.2023 г.
Индикативно предложение24.04.2023 г.
Техническа спецификация24.04.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Режимни изследвания на ХГ-3 на ПАВЕЦ „Орфей“ и технология за ремонт и модернизация”

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 01.06.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация12.04.2023 г.
Индикативно предложение12.04.2023 г.
Техническа спецификация12.04.2023 г.
Съобщение28.04.2023 г.
Съобщение17.05.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Доставка на бели дъски за писане и консумативи към тях за нуждите на предприятие "Водноелектрически централи"

Статус: Валидна до 21.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение11.04.2023 г.
Индикативно предложение11.04.2023 г.
Техническа спецификация11.04.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на оборудване за повдигане и преместване на товари за нуждите на НЕК ЕАД

Статус: Валидна до 19.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация10.04.2023 г.
Индикативно предложение10.04.2023 г.
Индикативно предложение10.04.2023 г.
Техническа спецификация10.04.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ПАВЕЦ "Белмекен"- Рехабилитация на мостов кран (КМЕ2), Q=50/10 т. в Апаратна камера - обследване и монтаж

Статус: валидна до 26.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана04.04.2023 г.
Индикативно предложение04.04.2023 г.
Техническа спецификация04.04.2023 г.
Съобщение17.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ Цанков камък-модернизация на система за измерване на дебит в НТ - доставка на материали

Статус: Валидна до 24.04.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение04.04.2023 г.
Индикативно предложение04.04.2023 г.
Индикативно предложение04.04.2023 г.
Техническа спецификация04.04.2023 г.
Чертеж04.04.2023 г.
чертеж04.04.2023 г.
Съобщение за удължаване на срок индикативни предложения12.04.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование:  ВЕЦ „Цанков камък“ – „Противофилтрационни мероприятия в турбинен, дроселен етажи и кабелни галерии на сградоцентрала“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни предложения 11.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация04.04.2023 г.
Индикативно предложение04.04.2023 г.
Техническа спецефекация04.04.2023 г.
Съобщение20.04.2023 г.
Съобщение28.04.2023 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Доставка на въздухоохладители за ХГ3 и ХГ4 на ВЕЦ "Батак".

Статус: валидна до 07.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана31.03.2023 г.
Индикативно предложение31.03.2023 г.
Техническа спецификация31.03.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на помпи в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“:
по Обособена позиция № 1 – „Доставка на помпи с гъвкаво работно колело – 4 броя”;
по Обособена позиция № 2 – „ВЕЦ "Момина клисура" - Потопяема помпа и маркучи към нея – доставка“;
по Обособена позиция № 3 – „ВЕЦ „Видима“ - „Доставка на бензинова моторна помпа“;
по Обособена позиция № 4 – „Доставка на филтър и циркулационни помпи“.

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни предложения 21.04.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация31.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 131.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 231.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 331.03.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 431.03.2023 г.
Техническа спецификация по обособена позиция № 131.03.2023 г.
Техническа спецификация по обособена позиция № 231.03.2023 г.
Техническа спецификация по обособена позиция № 331.03.2023 г.
Техническа спецификация по обособена позиция № 431.03.2023 г.
Съобщение13.04.2023 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.