Проекти за рехабилитация на хидроенергийни мощности

НЕК ЕАД инвестира в рехабилитацията и модернизацията на своите ВЕЦ и ПАВЕЦ с цел увеличаване на електропроизводството от възобновяеми енергийни източници и ефективно използване на наличния хидропотенциал на страната.

Проект за рехабилитация на хидроенергиен комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча-1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол

С реализирането на проект „Рехабилитация на хидроенергиен комплекс Белмекен-Сестримо-Чаира и рехабилитация на ОРУ 110 kV на ВЕЦ Въча-1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол“ Националната електрическа компания ще повиши надеждността и ефективността на централите и ще увеличи техния ресурс.

Проектът се изпълнява по Грантово споразумение №. 049Б, подписано между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) като Администратор на Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на атомни мощности в АЕЦ Козлодуй (МФК) и Националната електрическа компания ЕАД и обхваща следните проекти:

 • Рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира
 • Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура
 • Рехабилитация на открита разпределителна уредба /ОРУ/ 110 kV на ВЕЦ Въча-1 и други ВЕЦ системи под общ контрол
 • Консултантски услуги

Цели на проекта съгласно грантовото споразумение:

 • намаляване броя на авариите и продължителността на прекъсванията при експлоатацията на хидроенергийните мощности
 • намаляване на разходите за поддръжка
 • постигане на съответствие с изискванията на Мрежовия кодекс и подобряване на характеристиките по отношение на нивата на напрежението и честотния контрол.

Обем на услугите, доставките и работите на проектите:

Рехабилитация на ПАВЕЦ Чаира

Проектът включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на система за управление и мониторинг на централата, турбинни регулатори, релейни защити, възбудителна система за блоковете, система за мониторинг и анализ на вибрациите на блоковете, турбинно оборудване, 19 kV КРУ-та за генератор/мотор и възлови 19 kV КРУ-та за управление и защита на блоковете, помпи за техническа вода, системи за измерване на електрическата енергия, вентилационни системи, рехабилитация на статорите на генераторите на хидроагрегати 2 и 4, общо спомагателно оборудване и материали и други.

Рехабилитация на ПАВЕЦ Белмекен, ВЕЦ Сестримо и ВЕЦ Момина клисура

Проектът включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване за:

 • ПАВЕЦ Белмекен - системи за управление на механичните спирачки, системи за управление на зъбни съединители, нови дюзи, игли и хидравлични цилиндри на дефлекторите, генераторни прекъсвачи
 • ВЕЦ Сестримо - нови дюзи, игли и хидравлични цилиндри за дефлекторите, нови хидравлични цилиндри за задвижване на сферичните шибъри и техните помощни клапани, системи за управление на механичните спирачки, помпи за технически води
 • ВЕЦ Момина клисура - нов сферичен шибър, хидравлични цилиндри за направляващи апарати и синхронни изпускатели на турбините, турбинно оборудване, помпи за технически води
 • За трите централи - нови турбинни регулатори, системи за управление и мониторинг на централите, възбудителни системи и системи за управление на сферичните шибъри

Рехабилитация на откритата разпределителна уредба (ОРУ) 110 kV на ВЕЦ Въча-1 и други системи на ВЕЦ под общ контрол

Проектът включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване за високо напрежение 110 кV: разединители, прекъсвачи, вентилни отводи, защити за електропроводи за откритата разпределителна уредба (ОРУ) на ВЕЦ Въча-1, апаратура за измерване на електрическата енергия; система за управление, възбудителни системи, турбинни регулатори, релейни защити, турбинно оборудване и доставка на нов турбогенератор.

За подпомагане на изпълнението на проекта, в Грантовото споразумение има включени консултантски услуги, оказвани от Консултанта на Групата за управление на проекти (ГУП). Задачата на Консултанта е да подпомага НЕК ЕАД при възлагането и  изпълнението на договорите, да оценява постигнатите резултатите по проекта.

Към настоящия момент са подписани четири договора, обезпечаващи изпълнението на проекта. Общата им стойност е в размер на 42,43 млн. евро, от които 15,91 млн. евро са собствени средства и 26,52 млн. евро са средства от грант по МФК. Очаква се изпълнението на проекта да приключи до края на 2022 г.

home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.