newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Покана за пазарна консултация

Наименование: „ПАВЕЦ „Белмекен“ - Частичен ремонт покрив над машинна зала и отстраняване на дефекти“

Статус: Валидна до 20.05.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация05.05.2022 г.
Индикативно предложение05.05.2022 г.
Техническа спецификация05.05.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Момина клисура" – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс

Статус: Активна до 05.05.2022г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация28.04.2022 г.
Индикативно предложение - образец28.04.2022 г.
ТС28.04.2022 г.

Покана

Наименование: Доставка на лазерно устройство за измерване на габарити и повърхнини (лазерен тракер) - комплект, за нуждите на Предприятие ВЕЦ

Статус: Валидна до 04.05.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация26.04.2022 г.
Индикативно предложение26.04.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка на дърва за горене и дървен материал в ОП за нуждите на НЕК ЕАД
ОП 1 - Доставка на дървен иглолистен материал
ОП 2 - Доставка на дърва за горене за помпени станции на ВЕЦ Батак
ОП 3 - Доставка на дърва за горене за ВЕЦ Видима

Статус: Валидна до 03.05.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Техническа спецификация ОП 126.04.2022 г.
Индикативно предложение ОП 126.04.2022 г.
Техническа спецификация ОП 226.04.2022 г.
Индикативно предложение ОП 226.04.2022 г.
Техническа спецификация ОП 326.04.2022 г.
Индикативно предложение ОП 326.04.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: ВЕЦ Сестримо - доставка на 14 броя пружини за механична спирачка

Статус: Валидна до 05.05.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта26.04.2022 г.
Индикативно предложение26.04.2022 г.
Индикативно предложение26.04.2022 г.
чертеж26.04.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Извършване на специализиран автобусен превоз на служители на НЕК ЕАД

Статус: Активна до 21.04.2022г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация19.04.2022 г.
Индикативно предложение - образец19.04.2022 г.
Техническа спецификация19.04.2022 г.

Покана за участие в пазарна консултация

Наименование: „Доставка на ВиК колена, Т-образни преходници и фитинги за нуждите на НЕК ЕАД, Предприятие ВЕЦ“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 27.05.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация15.04.2022 г.
Индикативно предложение15.04.2022 г.
Техническа спецефикация15.04.2022 г.
Съобщение05.05.2022 г.
Съобщение17.05.2022 г.

Покана за участие в пазарна консултация

Наименование: „Доставка на инвертори за ПАВЕЦ „Орфей“ и ВЕЦ „Бели Искър“

Статус: Валидна до 12.04.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация07.04.2022 г.
Индикативно предложение07.04.2022 г.
Техническа спецификация07.04.2022 г.

Покана за участие в пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ „Въча II“ – Доставка на резервни прекъсвачи за възбуждане и ел. спиране“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 20.04.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация04.04.2022 г.
Индикативно предложение04.04.2022 г.
Техническа спецификация04.04.2022 г.
Съобщение14.04.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Изработване на нагревател за демонтаж/монтаж на петовите втулки на ХГ с керамични нагреватели за ВЕЦ "Сестримо"

Статус: валидна до 13.04.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана01.04.2022 г.
Индикативно предложение01.04.2022 г.
Техническа спецификация01.04.2022 г.
чертеж01.04.2022 г.
хим състав01.04.2022 г.
скица01.04.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ „Момина Клисура” - Поръчка за изработване по чертеж на горни и долни капаци за челни съединения на статор на ХГ-1 и доставка.

Статус: валидна до 13.04.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.03.2022 г.
Индикативно предложение28.03.2022 г.
Техническа спецификация28.03.2022 г.
Чертежи28.03.2022 г.
Чертежи228.03.2022 г.
чертежи328.03.2022 г.
чертежи428.03.2022 г.
чертежи528.03.2022 г.
Чертежи628.03.2022 г.
СЪОБЩЕНИЕ08.04.2022 г.

Покана за участие в пазарна консултация

Наименование: ПАВЕЦ „Чаира“ - Възстановяване на въздуховоди в галерия над вътрешна командна сграда

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 15.04.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация28.03.2022 г.
Индикативно предложение28.03.2022 г.
Техническа спецификация28.03.2022 г.
Съобщение07.04.2022 г.

Покана за пазарни консултации

Наименование: Проектиране, доставка и монтаж на 2 бр. ултразвукови разходомери за измерване на използваните водни количества за електропроизводство при ВЕЦ „Бояна“

Статус: Активна до 01.04.2022г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация28.03.2022 г.
Приложение 1 - ТС28.03.2022 г.
Образец на индикативно предложение28.03.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: „ВЕЦ „Въча 1“ – Подмяна на покривно покритие с ново от термопанели по покриви над МЗ 430м2 и КЗ 380м2, нови обшивки и отводнителни системи

Статус: Валидна до 07.04.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация28.03.2022 г.
Индикативно предложение28.03.2022 г.
Индикативно предложение28.03.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Ревизия на генераторни прекъсвачи в обособени позиции:
Обособена позиция 1 – ВЕЦ „Пещера“ – Генераторни прекъсвачи за ХГ1, ХГ2, ХГ3 и ХГ4 – ревизия;
Обособена позиция 2 – ПАВЕЦ „Орфей“ – Генераторни прекъсвачи за ХГ1, ХГ2 и ХГ3 – ревизия;
Обособена позиция 3 - ПАВЕЦ „Орфей“ – Генераторни прекъсвачи за ХГ4 –ревизия;

Статус: Валидна до 15.04.22


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта23.03.2022 г.
Индикативно предложение23.03.2022 г.
Техническа спецификация23.03.2022 г.
Техническа спецификация23.03.2022 г.
Техническа спецификация23.03.2022 г.

Покана за участие в пазарна консултация

Наименование: ПВЕЦ „Белмекен" – Ремонт на покриви на командна зала, ЗРУ, канцеларии технически ръководители"

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 20.05.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация22.03.2022 г.
Индикативно предложение 22.03.2022 г.
Техническа спецификация22.03.2022 г.
Съобщение30.03.2022 г.
Съобщение105.05.2022 г.

Покана за индикативна оферта

Наименование: Доставка на вентилатор за нуждите на Химическата лаборатория

Статус: Валидна до 22.03.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативна оферта16.03.2022 г.
Индикативно предложение16.03.2022 г.
Техническа спецификация16.03.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на материали за водоснабдяванеи канализация в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД
Обособена позиция 1 - Доставка на регулиращи клапани, кранове и клапани
Обособена позиция 2 - Доставка на клапани, използвани за регулиране на определен процес
Обособена позиция 3 - Доставка на хидранти
Обособена позиция 4 - Доставка на части за кранове

Статус: Валидна до 22.03.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация16.03.2022 г.
Индикативно предложение16.03.2022 г.
Техническа спецификация16.03.2022 г.

Покана за участие в пазарна консултация

Наименование: „Проектиране и авторски надзор на нова пожароизвестителна система в обособени позиции“:
Обособена позиция № 1 - „ПАВЕЦ „Чаира“ - Пожароизвестителна система - изготвяне на работен проект“
Обособена позиция № 2 – „ПАВЕЦ „Белмекен“ - Пожароизвестителна ситема - изготвяне на работен проект“

Статус: Валидна до 16.03.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация11.03.2022 г.
Техническа спецификация по Обособена позиция № 111.03.2022 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 111.03.2022 г.
Техническа спецификация по Обособена позиция № 211.03.2022 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 211.03.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ Бял извор - Клинов шибър с електрическо задвижване на ХГ2 - доставка

Статус: Валидна до 15.03.22


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация09.03.2022 г.
Техническа спецификация09.03.2022 г.
Индикативно предложение09.03.2022 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.