Предприятие "Водноелектрически централи"

Oсновната дейност на П ВЕЦ е производство на електрическа енергия, строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството от водноелектрически централи, инвестиционна дейност. Предприятие "Водноелектрически централи" поддъжа и експлоатира 31 ВЕЦ, като 15 от тях работят в четири каскади - "Батак", "Въча", "Арда" и "Белмекен-Сестримо".

Image

Производство на ЕЕ от ВЕЦ и ПАВЕЦ

Image

Централи

Image

Отдели

Image

Външни услуги

НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЯ

Покажи всички
Покажи всички