newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Покана за индикативно предложение

Наименование: ВЕЦ "Устово" - Препроектиране на проекти за изградени рибни проходи на водохващанията на р.Черна и р.Бяла

Статус: 28.10.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение20.10.2022 г.
индикативно предложение20.10.2022 г.
Техническа спецификация20.10.2022 г.
забележки20.10.2022 г.
предписание20.10.2022 г.
констативен протокол20.10.2022 г.
Проект 2011 р.Бяла20.10.2022 г.
Проект 2011 р.Черна20.10.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Левски" - СК работи по ремонт на изравнител и водохващане

Статус: Активна до 27.10.2022г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация20.10.2022 г.
ТС - Приложение № 120.10.2022 г.
Индикативно предложение - образец20.10.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Ремонт на системи за предотвратяване на пожари и експлозии "SERGI" на СТ1 и СТ 2 във ВЕЦ „Ивайловград“ в обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „Ремонт на система за предотвратяване на експлозии и пожари на силов трансформатор № 1 - 70 MVA, 121/10,5kV“;
Обособена позиция 2: Ремонт на система за предотвратяване на експлозии и пожари на силов трансформатор № 2 - 70 MVA, 121/10,5kV“

Статус: Валидна до 19.10.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация13.10.2022 г.
Техническа спецификация13.10.2022 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 113.10.2022 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 213.10.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ „Батак“ - Доставка на оборудване за изграждане на опорен пункт Голям Беглик за дистанционно управление“

Статус: Валидна до 18.10.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация10.10.2022 г.
Индикативно предложение10.10.2022 г.
Техническа спецификация10.10.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: „Обслужване на ултразвукови разходомери в две обособени позиции“
Обособена позиция 1 – Извършване на диагностика, ремонт, метрологична проверка след ремонт и периодична метрологична проверка на ултразвукови разходомери за вода тип УРСВ – 010 М – Производител АО „Взлет“ Русия;
Обособена позиция 2 – Извършване на периодични метрологични проверки на ултразвукови разходомери: PROSONIC FLOW 91 W, SITRANS F US SONOFLO и DELTDWAVE SF;

Статус: Валидна до 13.10.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение30.09.2022 г.
техническа спецификация30.09.2022 г.
техническа спецификация30.09.2022 г.
Индикативно предложение ОП130.09.2022 г.
Индикативно предложение ОП230.09.2022 г.
Индикативно предложение ОП130.09.2022 г.
Индикативно предложение ОП230.09.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Изграждане на IP телефония за нуждите на Предприятие ВЕЦ

Статус: Валидна до 06.10.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение30.09.2022 г.
Индикативно предложение30.09.2022 г.
Техническа спецификация30.09.2022 г.
Индикативно предложение30.09.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на столове за нуждите на ПВЕЦ

Статус: Валидна до 04.10.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение28.09.2022 г.
Индикативно предложение28.09.2022 г.
Индикативно предложение28.09.2022 г.
Техническа спецификация28.09.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: ПАВЕЦ "Чаира" подмяна на тръби от неръждаема стомана от СТ1 и СТ2 до Долни водни кули - проект, доставка и монтаж

Статус: Валидна до 07.10.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта27.09.2022 г.
Индикативно предложение27.09.2022 г.
Техническа спецификация27.09.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ПАВЕЦ „Чаира“ - „Доставка на гъвкави медни компенсаторни връзки за изводни шини на ХА2“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 10.10.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация23.09.2022 г.
Индикативно предложение23.09.2022 г.
Техническа спецификация23.09.2022 г.
Съобщение04.10.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Ревизия и ремонт на мобилни системи за обезводняване, филтриране и дегазиране на минерални масла”

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 30.09.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация09.09.2022 г.
Индикативно предложение09.09.2022 г.
Техническа спецификация09.09.2022 г.
Съобщение23.09.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ „Кърджали“ - Моста над преливника на язовир Кърджали“- обследване на конструкция и проектиране

Статус: Удължен срок до 19.09.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация01.09.2022 г.
Индикативно предложение01.09.2022 г.
Техническа спецификация01.09.2022 г.
Съобщение15.09.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Изготвяне на система за самоконтрол и анализ на риска и контрол на критичните точки – HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) за обектите на Предприятие „Водноелектрически централи“

Статус: Валидна до 09.09.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация01.09.2022 г.
Индикативно предложение01.09.2022 г.
Техническа спецификация01.09.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: АСБ Момина клисура - проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система

Статус: Валидна до 19.09.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение29.08.2022 г.
Индикативно предложение29.08.2022 г.
Индикативно предложение29.08.2022 г.
Техническа спецификация29.08.2022 г.
Приложение29.08.2022 г.
Съобщение08.09.2022 г.

Покана за индикативна оферта

Наименование: Доставка на ултразвукови уреди за борба с гризачи- ВЕЦ "Батак" и ВЕЦ "Пещера"

Статус: Валидна до 30.08.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта24.08.2022 г.
Индикативно предложение24.08.2022 г.
Индикативно предложение24.08.2022 г.
Техническа спецификация24.08.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: „Доставка на оборудване за ремонт на система за управление в апаратна камера в обособени позиции“:
Обособена позиция 1: Доставка на оборудване за ремонт на система за управление в апаратна камера на ВЕЦ „Пещера“- контролер и модули;
Обособена позиция 2: Доставка на оборудване за ремонт на нивомерна система в АК на ВЕЦ „Мала църква“ – контролер и модули;
Обособена позиция 3: Доставка на оборудване за ремонт на нивомерна система в АК на ВЕЦ „Мала църква“ – сензор за ниво

Статус: валидна до 23.09.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана24.08.2022 г.
Индикативно предложение24.08.2022 г.
Техническа спецификация24.08.2022 г.
TC-224.08.2022 г.
TC-324.08.2022 г.
Съобщение15.09.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: ВЕЦ Студен кладенец-нова система за охлаждане на СТ 1600kV към ХГ6-доставка

Статус: Валидна до 17.08.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение03.08.2022 г.
Индикативно предложение03.08.2022 г.
Индикативно предложение03.08.2022 г.
Техническа спецификация03.08.2022 г.
Приложение 103.08.2022 г.
Приложение 203.08.2022 г.
Приложение 303.08.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "ПАВЕЦ "Чаира" – Спиране на течове на вода в Кабелна галерия – 1 000 м2 – проучване и задание за проектиране – обследване"

Статус: Активна до 05.08.2022г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация02.08.2022 г.
Образец на индикативно предложение02.08.2022 г.
ТС02.08.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Ремонт на ротора на ХГ2 във ВЕЦ Видима

Статус: валидна до 10.08.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана28.07.2022 г.
Индикативно предложение28.07.2022 г.
Техническа спецификация28.07.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „ПАВЕЦ „Чаира“ Нивомерна уредба за СТ 19/7 kV за статик стартер – доставка“

Статус: Валидна до 12.08.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация27.07.2022 г.
Техническа спецификация27.07.2022 г.
Индикативно предложение27.07.2022 г.
Съобщение04.08.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Извършване на водолазни огледи в обособени позиции за нуждите на НЕК ЕАД“:
Обособена позиция 1: „ВЕЦ „Въча II“ - Водолазен оглед на водовземната решетка и таблените затвори на водовземна кула „Въча 2“;
Обособена позиция 2: „ВЕЦ „Кричим“ - Водолазен оглед на водовземните решетки и таблените затвори на водовземна кула „Кричим“;
Обособена позиция 3: „ВЕЦ „Кърджали“ Водолазен оглед на статичен уплътнителен контур на БПС на ХГ1, ХГ2, ХГ3 и ХГ4“;
Обособена позиция 4: „ПАВЕЦ „Орфей“ - Водолазен оглед на водовземни решетки ХГ 1÷ ХГ 4

Статус: Валидна до 20.07.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация19.07.2022 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 119.07.2022 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 219.07.2022 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 319.07.2022 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 419.07.2022 г.
Техническа спецификация по обособена позиция № 119.07.2022 г.
Техническа спецификация по обособена позиция № 219.07.2022 г.
Техническа спецификация по обособена позиция № 319.07.2022 г.
Техническа спецификация по обособена позиция № 419.07.2022 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.