newspapers 3488857

Покани за оферти

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Пожароизвестителни системи – изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация – ПАВЕЦ „Белмекен“, ПАВЕЦ „Чаира“ и АСБ „Момина клисура“ в три обособени позиции:
Обособена позиция 1. Пожароизвестителна система - изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в ПАВЕЦ "Чаира";
Обособена позиция 2. Пожароизвестителни системи - изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в ПАВЕЦ "Белмекен";
Обособена позиция 3. Пожароизвестителна система - изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация в АСБ "Момина клисура“

Статус: валидна до 16:00 часа на 20.11.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана31.10.2023 г.
Техническа спецификация ОП131.10.2023 г.
Техническа спецификация ОП231.10.2023 г.
Техническа спецификация ОП331.10.2023 г.
индикативно предложение ОП131.10.2023 г.
индикативно предложение ОП231.10.2023 г.
индикативно предложение ОП331.10.2023 г.

Покана за участие в обществена поръчка с предмет:

Наименование: "Абонаментен сервиз на въздушни дихателни апарати"

Статус: валидна до 16:00 часа на 03.11.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана30.10.2023 г.
покана word30.10.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "ПАВЕЦ "Чаира" - Обследване и анализ на техническото състояние на маслонапълнен кабел 400kV"

Статус: валидна до 16:00 часа на 26.09.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана12.09.2023 г.
индикативно предложение12.09.2023 г.
Техническа спецификация12.09.2023 г.
Уведомление за удължаване срока за подаване на оферти12.09.2023 г.

Покана за обществена поръчка с предмет:

Наименование: "Абонаментен сервиз на въздушни дихателни апарати"

Статус: валидна до 16:00 часа на 16.08.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана01.08.2023 г.
приложение за попълване01.08.2023 г.

Покана за обществена поръчка с предмет:

Наименование: "извършване на периодични проверки на бутилките към въздушните дихателни апарати от нотифициран орган"

Статус: валидна до 16:00 часа на 31.08.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана27.07.2023 г.
документи за попълване27.07.2023 г.
Техническа спецификация27.07.2023 г.
Съобщение удължаване срок17.08.2023 г.

покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Девин" - възстановяване на турбинно оборудване на ХГ1 и ХГ2 - доставка на заготовки в две обособени позиции
Обособена позиция 1 - ВЕЦ "Девин" -Доставка на заготовки от неръждаема стомана за изработване на стационарен лабиринт за капак долен и лабиринт горен
Обособена позиция 2 - ВЕЦ "Девин" - Доставка на заготовки от бронз за изработка н астулки за направляващ апарат

Статус: валидна до 16:00 часа на 11.08.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана26.07.2023 г.
индикативно предложение 26.07.2023 г.
ТС ОП226.07.2023 г.
ТС ОП 126.07.2023 г.
приложения ОП126.07.2023 г.
приложения ОП226.07.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Портални врати на складовите помещения в складово - ремонтна база - Белово -доставка и монтаж"

Статус: валидна до 16:00 часа на 14.08.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана26.07.2023 г.
Техническа спецификация26.07.2023 г.
индикативно предложение 26.07.2023 г.
схема на разположените врати26.07.2023 г.
схеми на вратите - чертежи26.07.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ "Кричим" Нови маслоохладители на ГГЛ и ПЛ на ХГ1 и ХГ2 - доставка„

Статус: валидна до 16:00 часа на 21.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана28.06.2023 г.
индикативно предложение28.06.2023 г.
Техническа спецификация28.06.2023 г.
приложения към ТС28.06.2023 г.
съобщение13.07.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Алеко"-Маслоохладители за турбинни лагери на ХГ-1 и 3 - доставка на 4 броя

Статус: Валидна до 12.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение27.04.2023 г.
Индикативно предложение27.04.2023 г.
Техническа спецификация27.04.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: ВЕЦ Цанков камък - Модернизация на система за измерване на дебит в НТ - доставка на материалои

Статус: Валидна до 23.03.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение20.03.2023 г.
Техническа спецификация20.03.2023 г.
Индикативно предложение20.03.2023 г.
Чертеж20.03.2023 г.
Чертеж20.03.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ Цанков камък-модернизация на система за измерване на дебит НТ - доставка на материали

Статус: Валидна до 05.04.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение14.03.2023 г.
Индикативно предложение14.03.2023 г.
Индикативно предложение14.03.2023 г.
Техническа спецификация14.03.2023 г.
Чертежи14.03.2023 г.
Чертежи14.03.2023 г.
Съобщение24.03.2023 г.

Покана за индиактивно предложение

Наименование: Доставка на мрежови устройства, кабели и консумативи за ремонт на компютърни и телефонни мрежи за БУ Пловдив


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение28.02.2023 г.
Индикативно предложение28.02.2023 г.
Индикативно предложение28.02.2023 г.
Техническа спецификация28.02.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Избор на лице за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ и изготвяне на Оценка за съответствие по част “Конструктивна”, съгласно чл. 142, ал. (10) от ЗУТ за проект: „Възстановяване на щетите на конструкцията на изтичалото на ВЕЦ „Девин“

Статус: Валидна до 20.02.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация14.02.2023 г.
Индикативно предложение14.02.2023 г.
Техническа спецификация14.02.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Ремонт на горивно нагнетателна помпа на дизел генератор ВЕЦ "Ивайловград"

Статус: Валидна до 16.11.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение11.11.2022 г.
Индикативно предложение11.11.2022 г.
Индикативно предложение11.11.2022 г.
Техническа спецификация11.11.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка на резервни UV лампи за системи за обеззаразяване на питейните води в 10 обекта

Статус: Валидна до 22.08.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта15.08.2022 г.
Документи15.08.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка на вентилатор за нуждите на Химическата лаборатория

Статус: Валидна до 23.05.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта30.05.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: „Доставка на течности за технически нужди“ в обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на екстракционен бензин“;
Обособена позиция 2: „Доставка на спирт за горене ”;
Обособена позиция 3: „Доставка на спирт технически ”.
Обособена позиция 4: „Доставка на охлаждаща течност за металообработващи машини ”.

Статус: Валидна до 13.05.2021


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта26.04.2022 г.
Документи26.04.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: „Доставка на химически продукти, агрохимически продукти и технически лепила за нуждите на П ВЕЦ“ в обособени позиции“.
Обособена позиция 1: „Доставка на референтни химически продукти“;
Обособена позиция 2: „Доставка на различни химически продукти и лабораторни реактиви”;
Обособена позиция 3: „Доставка на хербицид”.

Статус: Валидна до 11.05.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта14.04.2022 г.
Документи word14.04.2022 г.

ПОКАНА ЗА ОФЕРТА

Наименование: "Доставка на полимерни пръти"

Статус: валидна до 11.04.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана16.03.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на съдове за съхранение на отпадъци и помощни материали в ПАВЕЦ в обособени позиции
Обособена позиция 1 - Доставка на съдове за съхранение на отпадъци и помощни материали
Обособена позиция 2 - Доставка на контейнер за битови отпадъци 4 куб

Статус: Валидна до 14.03.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта08.03.2022 г.
Индикативно предложение08.03.2022 г.
Индикативно предложение08.03.2022 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.