newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Пазарна консултация

Наименование: „Проектиране, доставка и монтаж на скоростни защити за напорни тръбопроводи в обособени позиции“:
Обособена позиция 1: „ПАВЕЦ "Белмекен" скоростна защита на напорен тръбопровод - проектиране, доставка и монтаж“
Обособена позиция 2: „ПАВЕЦ „Чаира“ скоростни защити на напорните тръбопровод - проектиране, доставка и монтаж“

Статус: Валидна до 22.07.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация14.07.2022 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 114.07.2022 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 214.07.2022 г.
Техническа спецификация14.07.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: Индукционен генератор с гъвкави индуктори

Статус: Валидна до 15.07.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация05.07.2022 г.
Индикативно предложение05.07.2022 г.
Техническа спецификация05.07.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Изработване на хидравлична система за повдигане ротора на ХГ-2 по проект за ВЕЦ „Въча – 1”

Статус: Валидна до 12.07.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация29.06.2022 г.
Индикативно предложение29.06.2022 г.
Техническа спецификация29.06.2022 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Девин"-доставка на 1400 броя филтърни елементи за техническо водоснабдяване

Статус: Удължен срок до 14.07.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация28.06.2022 г.
Техническа спецификация28.06.2022 г.
Индикативно предложение28.06.2022 г.
Индикативно предложение28.06.2022 г.
Съобщение11.07.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: ВЕЦ Бял извор - Ремонт на муфа на напорен тръбопровод

Статус: Удължен срок до 14.07.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация22.06.2022 г.
Индикативно предложение22.06.2022 г.
Индикативно предложение22.06.2022 г.
Техническа спецификация22.06.2022 г.
снимка22.06.2022 г.
снимка 122.06.2022 г.
снимка 222.06.2022 г.
снимка 322.06.2022 г.
Съобщение11.07.2022 г.
Съобщение11.07.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ, ТУРБИННИ РЕГУЛАТОРИ, ВЪЗБУДИТЕЛНИ СИСТЕМИ И РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ НА ГЕНЕРАТОРИ И СИЛОВИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА ВЕЦ „ДЕВИН“ И ВЕЦ „ТЕШЕЛ“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 29.07.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация15.06.2022 г.
Техническа спецификация15.06.2022 г.
Индикативно предложение15.06.2022 г.
Съобщение30.06.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ „Ивайловград“ - Ремонт релсов път на мостов кран 20 тона в дроселно помещение.

Статус: удължен срок за представяне на индикативни оферти до 23.06.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана09.06.2022 г.
Индикативно предложение09.06.2022 г.
Техническа спецификация09.06.2022 г.
Съобщение17.06.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Ремонт на силови трансформатори с мощност по-голяма от 10 MVA в две обособени позиции
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: ПАВЕЦ "Белмекен" - Рехабилитация на еднофазен трансформатор ЕМГПУ 55000/242, 242000/√3 ± 2х2,5%/10500 фаза "В" от СТ2
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: ПАВЕЦ "Белмекен" - Рехабилитация на СТ5

Статус: Валидна до 17.06.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация08.06.2022 г.
Техническа спецификация08.06.2022 г.
Индикативно предложение08.06.2022 г.
Индикативно предложение08.06.2022 г.
Приложение08.06.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка тръбни свързващи елементи тип Ermeto“

Статус: Валидна до 14.06.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация08.06.2022 г.
Индикативно предложение08.06.2022 г.
Техническа спецификация08.06.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Технически проект за решеткопочистваща машина с ел. задвижване и транспортьор за ВЕЦ „Луковит“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 01.07.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация03.06.2022 г.
Индикативно предложение03.06.2022 г.
Техническа спецификация03.06.2022 г.
Приложение към ТС03.06.2022 г.
Приложение към ТС06.06.2022 г.
Съобщение15.06.2022 г.
Съобщение27.06.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на хардуерни устройства и софтуер за изграждане на системи за киберзащита на управляващи системи във ВЕЦ“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 01.07.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация03.06.2022 г.
Техническа спецификация03.06.2022 г.
Индикативно предложение03.06.2022 г.
Съобщение15.06.2022 г.
Съобщение27.06.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: ПАВЕЦ "Белмекен" - Рехабилитация на мостов кран (КМЕ2), Q=50/10 т. в Апаратна камера - обследване и монтаж

Статус: Валидна до 06.06.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация02.06.2022 г.
Индикативно предложение02.06.2022 г.
Техническа спецификация02.06.2022 г.
Чертеж № 35-920702.06.2022 г.
Чертеж № 35-921002.06.2022 г.
Чертеж № 35-921302.06.2022 г.
Чертеж № 35-921402.06.2022 г.
Чертеж № 35-921502.06.2022 г.
Чертеж № 35-921602.06.2022 г.
Чертеж № 35-921702.06.2022 г.
Чертеж № 35-921802.06.2022 г.
Чертеж № 35-921902.06.2022 г.
Чертеж № 35-923202.06.2022 г.
Чертеж № 35-923302.06.2022 г.
Чертеж № 35-1002002.06.2022 г.
Чертеж № 35-9204-А02.06.2022 г.
Чертеж № 35-920602.06.2022 г.
Чертеж № 35-920802.06.2022 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на кабели и проводници“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни оферти до 13.06.2022 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация26.05.2022 г.
Техническа спецификация26.05.2022 г.
Индикативно предложение26.05.2022 г.
Съобщение08.06.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: ВЕЦ Алеко -помпи техническо водоснабдяване - 1 брой

Статус: 07.06.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана20.05.2022 г.
Индикативно предложение20.05.2022 г.
Техническа спецификация20.05.2022 г.

Покана за оферта

Наименование: Доставка на части за хидравлични турбини в обособени позиции:
Обособена позиция 1 – Доставка на уравновесителни пружини за ХГ1, ХГ2, ХГ3 и ХГ4 във ВЕЦ „Батак“;
Обособена позиция 2 – „ПАВЕЦ „Орфей“ – резервна ДЕВА втулка за турбинен лагер – доставка.“;
Обособена позиция 3 – “ВЕЦ „Алеко“ – графитни уплътнения за ХГ1, ХГ2 и ХГ3 - доставка”.

Статус: Валидна до 04.06.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение20.05.2022 г.
Индикативно предложение20.05.2022 г.
Индикативно предложение20.05.2022 г.
Техническа спецификация20.05.2022 г.
Техническа спецификация20.05.2022 г.
Техническа спецификация20.05.2022 г.

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

Наименование: Доставка на скеле в обособени позиции за нуждите на Предприятие ВЕЦ

Статус: 31.05.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана19.05.2022 г.
Индикативно предложение19.05.2022 г.
Техническа спецификация19.05.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Доставка на оборудвани табла за нуждите на ПВЕЦ по ОП

Статус: Валидна до 14.06.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индиактивно предложение18.05.2022 г.
Техническа спецификация18.05.2022 г.
Индикативно предложение18.05.2022 г.
Индикативно предложение18.05.2022 г.
Приложение18.05.2022 г.
Приложение18.05.2022 г.
Приложение18.05.2022 г.
Приложение18.05.2022 г.
Съобщение01.06.2022 г.

Покана за паарна консултация

Наименование: ПАВЕЦ Белмекен - ремонт на СТ5

Статус: Валидна до 14.06.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение17.05.2022 г.
Техническа спецификация17.05.2022 г.
Приложение17.05.2022 г.
Индикативно предложение17.05.2022 г.
Индикативно предложение17.05.2022 г.
Съобщение01.06.2022 г.

Покана за паарна консултация

Наименование: ПАВЕЦ Белмекен - ремонт на СТ5

Статус: Валидна до 27.05.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение17.05.2022 г.
Техническа спецификация17.05.2022 г.
Приложение17.05.2022 г.
Индикативно предложение17.05.2022 г.
Индикативно предложение17.05.2022 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: Доставка на електродомакински уреди и принадлежности в обособени позиции за нуждите на Предприятие "Водноелектрически централи"

Статус: Валидна до 25.05.2022


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение17.05.2022 г.
Техническа спецификация17.05.2022 г.
Индикативно предложение17.05.2022 г.
Индикативно предложение17.05.2022 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.