newspapers 3488857

Покани за пазарни консултации

Пазарна консултация

Наименование: „Абонаментно предоставяне на сателитна телевизия за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни предложение до 27.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация18.07.2023 г.
Индикативно предложение18.07.2023 г.
Техническа спецификация18.07.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Ремонт покрив сградоцентрала на ВЕЦ „Сестримо“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни предложения до 25.08.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация18.07.2023 г.
Техническа спецификация18.07.2023 г.
Индикативно предложение18.07.2023 г.
Съобщение17.08.2023 г.
Индикативно предложение от "МВ ГРУП-21" ЕООД28.08.2023 г.

Покана за индикативно предложение

Наименование: „ВЕЦ „Ивайловград“ нова система за техническо водоснабдяване на ХГ1, ХГ2 и ХГ3 – проектиране, доставка и монтаж“

Статус: Валидна до 31.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за оферта13.07.2023 г.
Индикативно предложение13.07.2023 г.
Индикативно предложение13.07.2023 г.
Техническа спецификация13.07.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Изготвяне на задание по чл. 125 от ЗУТ и проект за подробен устройствен план (ПУП), нанасяне граници на СОЗ върху Кадастрална карта и изготвяне на скица-проект, трасиране на границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ) в обособени позиции"

Статус: Активна до 13.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация07.07.2023 г.
Индикативно предложение - образец07.07.2023 г.
ТС07.07.2023 г.
Индикативно предложение №112.07.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Рехабилитация на противопожарно и техническо водоснабдяване във вентилни станции №1 и №2 - изпълнение на проект в ПАВЕЦ „Чаира“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни предложение до 28.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация04.07.2023 г.
Индикативно предложение04.07.2023 г.
Техническа спецификация04.07.2023 г.
Част машинна04.07.2023 г.
Част електро04.07.2023 г.
План за безопасност и здраве04.07.2023 г.
Количествена сметка за необходимото оборудване и материали04.07.2023 г.
Съобщение19.07.2023 г.
Индикативно предложение "ДЖИ СИ АП" АД31.07.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на табла за нуждите на НЕК ЕАД в обособени позиции
I. Обособена позиция 1: ВЕЦ "Росица 1" - Нови табла собствени нужди 0,4 кV - проектиране, доставка и монтаж;
II. Обособена позиция 2: ВЕЦ "Тополница" - Доставка на оборудвано табло за СН 0,4 кV;
III. Обособена позиция 3: ПАВЕЦ "Белмекен" Нов силов извод 1000 А в ЗРУ СН 0,4 kV - проектиране и изпълнение.

Статус: Валидна до 24.07.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за индикативно предложение28.06.2023 г.
Индикативно предложение28.06.2023 г.
Индикативно предложение28.06.2023 г.
Техническа спецификация28.06.2023 г.
Приложение 128.06.2023 г.
Приложение 228.06.2023 г.
Приложение 328.06.2023 г.
Съобщение удължаване срок12.07.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Ремонт на кранова уредба „Ивановец“ (Q=16т) с рег.№ СГ-ПС-5041, монтирана на моторно превозно средство „МАЗ“ с рег.№ С 4025 КХ“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни предложения до 04.07.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация21.06.2023 г.
Индикативно предложение21.06.2023 г.
Техническа спецификация21.06.2023 г.
Ревизионен акт21.06.2023 г.
Индикативно предложение03.07.2023 г.
Индикативно предложение29.09.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка на въздухоохладители“ в обособени позиции – Обособена позиция № 1 - „ВЕЦ „Пещера“ – Нови въздухоохладители за охладителна система на генераторите на ХГ – 1, ХГ – 2, ХГ – 3, ХГ – 4 и ХГ – 5 – проектиране и доставка“


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана21.06.2023 г.
индикативно предложение21.06.2023 г.
Техническа спецификация21.06.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на съдове за съхранение и обезопасяване по обектите на Предприятие ВЕЦ“ в обособени позиции
по Обособена позиция № 1 – „Доставка на съдове за съхранение и обезопасяване“
по Обособена позиция № 2 – „Доставка на обезопасителен съд за ВЕЦ „Цанков камък“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни предложения до 30.06.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация20.06.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 120.06.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 220.06.2023 г.
Техническа спецификация20.06.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ”Абонаментно техническо поддържане и ремонт на дизел генератори, компресори и дизел помпа в обектите на НЕК ЕАД, Предприятие „Водноелектрически централи” – гр. Пловдив

Статус: валидна до 16:00 часа на 29.06


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана14.06.2023 г.
приложение 114.06.2023 г.
приложение 214.06.2023 г.
приложение 314.06.2023 г.
Техническа спецификация14.06.2023 г.
индикативно предложение 14.06.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Рехабилитация на статор и ротор на хидрогенератори“ в обособени позиции:
Обособена позиция 1: „ВЕЦ „Тъжа“ - Подмяна на магнитопровод, пренавиване на статор и ротор и нов КИП и А за ХГ 3“;
Обособена позиция 2: „ВЕЦ „Левски“ - Рехабилитация статор и ротор на ХГ 1 и ХГ2 - проектиране, доставка и монтаж“;
Обособена позиция 3: „Рехабилитация на ХГ2 и ХГ3 - статор и ротор“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни оферти до 20.06.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация09.06.2023 г.
Техническа спецификация по Обособена позиция № 109.06.2023 г.
Техническа спецификация по Обособена позиция № 209.06.2023 г.
Техническа спецификация по Обособена позиция № 309.06.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 109.06.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 209.06.2023 г.
Индикативно предложение по Обособена позиция № 309.06.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ „Цанков камък“ – доставка на филтри за вода към уплътнение на турбинен вал на ХГ1 и ХГ2“

Статус: Краен срок за представяне на индикативни оферти до 21.06.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация09.06.2023 г.
Техническа спецификация09.06.2023 г.
Индикативно предложение09.06.2023 г.
EN7724_PRFLD_Katalogversion28.06.2023 г.
2023-06-21_O-132027_ProcessFilters28.06.2023 г.
232727 NEKVEC Hennlich 20.06.202328.06.2023 г.
en_sab_metalni_filtri_s_koshnica_F10128.06.2023 г.
20230609-indikativno_predlozhenie_09062023-3-1941 -ТРЕГА ООД28.06.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "Изграждане на нивомерни системи на два броя резервоари за съхранение на минерални енергетични масла"

Статус: валидна до 16:00 часа на 20.06.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана08.06.2023 г.
индикативно предложение 08.06.2023 г.
Техническа спецификация08.06.2023 г.
оферта Вектор - 114.07.2023 г.
оферта КОБОЛТ14.07.2023 г.
оферта Енсис14.07.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „Доставка на информационни системи за стена за нуждите на предприятие „Водноелектрически централи“

Статус: валидна до 16:00 часа на 12.06.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана31.05.2023 г.
Техническа спецификация31.05.2023 г.
индикативно предложение31.05.2023 г.
оферта офис 114.07.2023 г.
оферта офис зона14.07.2023 г.
оферта роел14.07.2023 г.

Покана за участие в пазарна консултация

Наименование: ВЕЦ "Момина клисура" – Обследване на производствената сграда на ВЕЦ за укрепване и оценка на риска при земетръс

Статус: Активна до 26.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация17.05.2023 г.
Индикативно предложение - образец17.05.2023 г.
ТС17.05.2023 г.
Индикативно предложение №126.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: Доставка на химически продукти в обособени позиции

Статус: Валидна до 25.05.2023


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация17.05.2023 г.
Индикативно предложение17.05.2023 г.
Индикативно предложение17.05.2023 г.
Техническа спецификация17.05.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: "ВЕЦ "Алеко" - Маслоохладители за турбинни лагери на Хг - 1 и ХГ - 3 - доставка на 4 броя"

Статус: валидност до 26.05.2023г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
покана16.05.2023 г.
индикативно предложение 16.05.2023 г.
Техническа спецификация16.05.2023 г.
съобщение16.05.2023 г.

Покана за участие в пазарна консултация

Наименование: „Доставка и монтаж на авариен дизел генератор за собствени нужди на помпена станция „Дженевра“ 16 kW (20 kVA) 400 VAC, ВЕЦ „Батак“

Статус: Валидна до: 16:00 часа на 29.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация15.05.2023 г.
Техническа спецификация15.05.2023 г.
Индикативно предложение15.05.2023 г.

Пазарна консултация

Наименование: „Доставка на измервателни и захранващи трансформатори в обособени позиции“:
по Обособена позиция № 1 – „Доставка на измервателни трансформатори“
по Обособена позиция № 2 – „Доставка на захранващи трансформатори“

Статус: Удължен срок за представяне на индикативни предложения до 22.06.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за участие в пазарна консултация12.05.2023 г.
Техническа спецификация12.05.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 112.05.2023 г.
Индикативно предложение по обособена позиция № 212.05.2023 г.
Съобщение31.05.2023 г.
Съобщение20.06.2023 г.

Покана за пазарна консултация

Наименование: „ВЕЦ „Цанков камък“ – модернизация на система за измерване на дебит в НТ – монтаж на оборудване по алпийски способ“

Статус: Валидна до 19.05.2023 г.


Електронна преписка:Дата на обявяване:
Покана за пазарна консултация11.05.2023 г.
Индикативно предложение11.05.2023 г.
Индикативно предложение11.05.2023 г.
Техническа спецификация11.05.2023 г.
Чертеж11.05.2023 г.
Чертеж11.05.2023 г.
home bg
Политика за личните данни на НЕК ЕАД

Този сайт използва "бисквитки". Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за употреба на „бисквитки“.